5 frågor och svar: så ska du räkna på nya nätavgiften

Johan Ehrenbergs text om att staten vill krossa drömmen om ett soldrivet Sverige har väckt många frågor. Vilken amperestorlek är lämplig? Hur mycket kommer kostnaderna att öka för solelsproducenter? Går det att ta sig förbi flaskhalsarna? Johan Ehrenberg svarar här på några av läsarfrågorna som skickats in.

Fråga: 

Står i begrepp att köpa solceller av Skellefteå kraft (vill gärna gynna lokala producenter) men det du skriver i senaste numret oroar mig. Taket räcker till 20 stycken paneler som ska ge 8,3kW. Vi drar cirka 11 000 kWh/år (det är ett året-runt-fritidshus på runt 60kvm) men nu har vi även elbil så det landar väl på ca 14 000 kWh.Vi har en 16 ampere huvudsäkring och med ledning av ditt exempel undrar jag om den kommer att räcka till att exportera? I offerten nämns inget alls om att vi skulle vara tvungna att säkra upp. Undanhålls sanningar här?

Och jag börjar även undra är om det alls någonsin blir ekonomiskt lönsamt för oss? Vad som måste stå helt klart är ju att tiden det tar att komma på plus ökar. Vill gärna hjälpa klimatet på traven (därav elbilen) men det tar emot om jag ska betala ännu mer till elbolagen för att göra det.

/ Hans Granqvist

Svar:

Skellefteå Kraft kommer nog säga att 16 ampere är på gränsen och rekommendera 20. Men inte på grund av solcellerna som klarar den gränsen lätt utan bilen. Men det är ju bara att ställa ner laddningseffekten så klarar du dig på 16 ampere. Jag har 16 A och 20 kW solceller och laddar en Tesla. Men exporterad el är max 10 kW. Inga problem.

/ Johan

Fråga: 

Jag har 10 kilowatt solpaneler och 20A-propp.  Kan er utrustning ordna så att topparna, över de få dagstimmarna solen är stark, lagra i batteri eller drar ner produktionen i solpanelerna till 20A? Överskottet i batteri kan ju överföras senare. Vår försäljare här i Linköping menar att jag inte kan sätta upp 16 kW solfångare till. Ty då blir proppen för klen. Kraftigare säkring innebär att nätägaren måste dra grövre ledning vilket kommer ta lång tid att få. Det intressanta med frågan är att frågan skickades vidare från Ferroamps Support till Ferroamps Solutions Engineering.

/ Björn Flood

Svar: 

Ja det är en väg. En annan att klippa sladden och använda elbilar. Återkommer om det i fler artiklar. Observera att det man ska titta på är maximal EXPORT inte produktion i sig. Ferroamp kan effektreglera men de har en ansträngd kundsupport. Själva har vi löst det genom att ha solcellerna i alla riktningar. Jag har 20 kW inkopplat på 16 A. Jag exporterar aldrig över 10 kW.

På vintern har jag ytterligare 9 kW inkopplat.

/Johan 

Fråga: 

Min bostadsrättsförening planerar att bygga solceller på 2 000 kvadratmeter platta tak kombinerat med IMD-el för 275 hushåll. Vi hoppas därmed komma upp i en egenförbrukning på 40–50%. Hur påverkas detta av de nya nätpriserna för lokal elproduktion?

/ Anders Egerö

Svar

Inte alls om ni sätter upp solceller motsvarande det amperetal ni har idag. Solceller på stora hus har redan hög anslutning. En bra sak är att ta bort alla mätare och bara ha en elmätare per hus. Det besparar alla lägenheter elnätsavgift! Gissningsvis ca 2000 kronor per lägenhet och år.

/ Johan

Fråga:

Skrämmande hur mycket makt lobbyister och pengarna bakom lobbyn har på dagens politik. Detta beslut är väldigt dåligt inte bara för Sveriges elförsörjning utan även för den över allt hängande klimathotet – solel är ren energi. 

Jag står i begrepp att sätta upp min egen anläggning på vårt landställe i Hälsingland och har pratat med ETC El som hjälpt mig med projekteringen. Jag har hittat en elektriker lokalt som kan hjälpa mig med ansökan om att få koppla upp mig på nätet för att sälja överskottet och jag själv kommer att bli hans montör – det vill säga jag gör allt grävande, bygge av ställning, inköp av solpaneler och växelriktare och så vidare. Elektrikern gör det som elektriker får och kan göra. 

Anläggningen var planerad för 16 400W (peak) och det skulle vara mer än vi behöver och säkringen på bottenplattan skulle då komma upp i 24 ampere – en höjning från 16A som är det som finns idag. 

Du skriver: 

”Nej, all solel hemma är inte omöjlig genom det nya beslutet. Men sätt bara upp solceller motsvarande den amperestorlek du har för din konsumtion. Säkrast så.” 

Vad innebär det för mig som är i begrepp att börja bygga min anläggning? Ska jag minska antalet solceller? Eller ska jag ha kvar antalet, men inte höja amperestorlek på nätägarens (Ellevio) och därmed strypa växelriktaren? 

Och sist men inte minst – är väldigt nyfiken på att höra vad du nästa vecka ska presentera hur ”vi kan bygga gemensam energimakt utanför elnäten”. 

/ Lars Borén

Svar: 

Du kollar med nätägaren vad prisskillnaden är mellan 16 och 24 A. Fasta avgiften. Kika också på 20 A. Då ser du hur mkt årskostnaden ökar hos dig. Jämför den med hur mycket konsumtion du har idag och hur mycket solcellerna kommer producera. Gissningsvis 15 000 kWh i alla fall.

Räkna sen två scenarier: 

A. Du får 1 kr per såld kilowattimme. 

B. Du får bara 50 öre per såld kilowattimme.

Nu ser du risken/möjligheten och kan avgöra om du vill minska anläggningen till 11 kW och ha kvar 16 A.

/ Johan

Fråga: 

Kan man ordna med ett kooperativt elbolag som går förbi flaskhalsarna ?

/ Anna Karin

Svar: 

Nej. Elnätet förändras ju inte av det. Däremot kan man lokalt bygga upp små energigemenskaper. Jag ska skriva mer om det.

/ Johan

Viktiga begrepp 

Watt (W): Elektrisk effekt.

Ampere (A): Elektrisk ström. Antalet ampere visar hur mycket ström som flödar i en elledning. Det kan liknas vid hur vattenströmmen i ett vattenrör kan mätas i liter per sekund.

Kilowattimme (kWh): Energi är effekt gånger tid och mäts i wattimme (Wh). En kilowattimme är en effekt på 1000 watt i 1 timme. Om du tillexempel har en dammsugare som har en effekt på 500 watt och använder den i 2 timmar så har du förbrukat 1000 wattimmar, eller en kilowattimme (1 kWh).