Solboom i USA – förändrar allt

2016 stod solen för 39 procent och vindkraft för 26 procent av nyinstallerad kraft i USA. Det finns 53 gånger mer solkraft 2016 än 2008. Den amerikanska solboomen är i full gång.
2016 stod solen för 39 procent och vindkraft för 26 procent av nyinstallerad kraft i USA. Det finns 53 gånger mer solkraft 2016 än 2008. Den amerikanska solboomen är i full gång. Läs artikeln på ETC:se