Hur går det för byggprojektet?

I Västerås byggs det just nu för fullt och snart är de första väggarna resta. För att du ska kunna följa bygget har vi har tagit fram en webbsida där du kan se hur hela projektet fortlöper.

I Västerås byggs det just nu för fullt och snart är de första väggarna resta. För att du ska kunna följa bygget har vi har tagit fram en webbsida där du kan se hur hela projektet fortlöper.

Som du kan se på webbsidan nedan så är det mycket man behöver hålla reda på i ett byggprojekt av denna storlek. Där kan du också se alla detaljer i bygget. Från själva byggprocessen till inköp av material. Vad som är klart och vad som är på gång. Men glöm inte att saker kan förändras. Ibland går det snabbare än vi beräknat men ibland kan saker ta längre tid. Vi kommer kontinuerligt att uppdatera sidan så att du kan följa med under resans gång.

Projektsida för ETC Bygg i Västerås.