Soliga nyheter för den svenska elproduktionen

En ny undersökning som Svensk solenergi presenterar äger numera tre procent av svenska folket en solenergianläggning. Av dessa är hela 694 stycken registrerade hos ETC El.

En ny undersökning som Svensk solenergi presenterar äger numera tre procent av svenska folket en solenergianläggning. Av dessa är hela 694 stycken registrerade hos ETC El.

Dessutom tror 52 procent av svenskarna att de i framtiden kommer äga en egen solenergianläggning. Detta är väldigt goda nyheter och genom att vara kund hos ETC El är du en del av denna framgång.

Enligt undersökningen anser 81 procent av svenskarna att solenergi kommer ha en viktig roll i den framtida energiförsörjningen. Ett problem är bara att många (53 procent) fortfarande tror att det svenska vädret skulle bromsa utvecklingen, något som inte stämmer.

– De siffrorna pekar tyvärr på att det råder ett generellt kunskapsglapp om solenergins möjligheter här uppe i Norden. Sanningen är ju att det finns mycket goda möjligheter för solenergi i vårt land, oavsett om du bor i den nordligaste delen av landet eller i den södra, säger Anna Werner VD på Svensk Solenergi

Dock säger över hälften att de gärna skulle påskynda energiomställningen genom att skaffa en egen solenergianläggning. Så viljan finns. Nu ser vi till att tillsammans skynda på solrevolutionen.

ETC El välkomnar utvecklingen och kan redan idag se att antalet registrerade produktionsanläggningar växer. Hittills har ungefär 150 nya produktionsanläggningar registrerats varje år. Redan idag erbjuder ETC El skräddarsydda kurser för den som går i solcellstankar. Allt från hur man planerar till hur man sätter upp dem. (Här kan du läsa mer om kurserna.)

Undersökningen är utförd av Kantar Sifo på uppdrag av branschföreningen Svensk Solenergi och är besvarad av 1000 svenskar.