Nära hälften känner ansvar för energiomställningen

45 procent av svenskarna känner ett eget ansvar för energiomställningen. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort, på beställning av Svensk Solenergi. Samma undersökning visar också att ännu fler (64 procent) tror att solenergi kommer att spela en viktig roll i Sveriges framtida energiförsörjning.

45 procent av svenskarna känner ett eget ansvar för energiomställningen. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort, på beställning av Svensk Solenergi.

Samma undersökning visar också att ännu fler (64 procent) tror att solenergi kommer att spela en viktig roll i Sveriges framtida energiförsörjning.
Men undersökningen visar också att mer än var tredje person upplever att processen att skaffa en solenergianläggning, inklusive att söka ekonomiskt stöd, är för komplicerad.
– Det är tråkigt att folk tror att det är komplicerat att köpa solceller. Det krångliga solcellsstödet är borta för privatpersoner nu och regeringen har istället föreslagit ett nytt grönt avdrag från årsskiftet. Men redan nu kan man använda det vanliga rotavdraget för installation av solceller, säger Anna Werner, vd för branschorganisationen Svensk Solenergi.
– En solcellsanläggning ger dig inte bara sänkta elkostnader, det kan även gynna det lokala företagandet och underlättar övergången till ett förnybart energisystem, fortsätter hon. 
Finansminister Magdalena Anderssons i morgonsoffornas budgetintervjuer understrukit att solel ska ingå i den gröna återhämtningen.
– Det bygger på att villaägarna börjar använda rotavdraget till att installera, kommenterar Anna Werner.

Så funkar ROT-avdraget för solcellsinstallation

Rot- och rutavdraget får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år. Det finns inget maxbelopp per fastighet, så flera personer kan få rotavdrag för arbeten på samma bostad. På Skatteverkets hemsida loggar du in för att se hur stora avdrag du har kvar att göra för 2020.
Den som behöver råd inför installationen kan få hjälp av sin kommunala energi- och klimatrådgivare. Sådana har funnits i 30 år och ger oberoende rådgivning till den som vill investera i förnybar energi.
Mer läsning kring undersökningen hittar du här.

ETC El kan hjälpa dig på traven om du vill ha egna solceller. Läs mer här.
 

Om du vill ta ansvar genom att bara köpa helt ren, miljövänlig el kan du byta elleverantör till ETC El. Det gör du här.