Elcertifikaten försvinner

Nu har svenska och norska staten gemensamt beslutat att avveckla elcertifikatsystemet. Det är nog i grunden ett bra beslut, skriver Johan Ehrenberg.

Nu har svenska och norska staten gemensamt beslutat att avveckla elcertifikatsystemet. Det försvinner helt 2035 och inga nya vindsnurror eller stora solcellsparker får del i stödsystemet från och med nästa år.

Det här är nog i grunden ett bra beslut.
Elcertifikaten var ett påhitt av C under Maud Johanssons regeringstid. Idén var att låta de då rätt dyra vindsnurrorna, bioenergibolag och solkraft få ett stöd genom att elköparna betalade en extra avgift till systemet.
Men samtidigt satte man hela elcertifikatsystemet på en låtsasmarknad. Bolag kunde köpa och sälja elcertifikat och spekulationerna rullade på.
En elhandlare har varit tvungen att ha en viss andel elcertifikat och priset har varierat stort beroende på att allt fler stora vindsnurror lades till och snart var andelen elcertifikat större än efterfrågan.
På senare år har systemet varit meningslöst med ersättning på några enstaka ören per kilowattimme.
Tanken vid starten var snarare trettio öre.

Att skapa låtsasmarknader är ett politiskt system för att slippa ansvar för ett system. Samma sak hände på utsläppsrätter och på senare tid sker samma sak på ursprungsgarantier. Det senare är ett system där en elproducent som gör ren el, för en utsläppsrätt som hen sen kan sälja på en marknad till smutsiga elbolag. Dessa kan då göra ”ren” kolel till marknaden genom att äga en utsläppsrätt från till exempel norsk vattenkraft eller svensk vindkraft.

Elcertifikat har formellt getts till solelsägare, men i praktiken har systemet varit så krångligt att de flesta ägare av solceller på egna tak gett upp att delta. Energimyndigheten har också motarbetat att småskaliga producenter ska få ta del av systemet.

Det finns enkla lärdomar av dessa komplicerade påtvingade stödsystem som omvandlas till köp/sälj-marknader.
Vill man stödja en viss energiproduktion är det nog bättre att göra det. Rakt av. Statliga bidrag för byggandet eller skattenedsättningar för att sprida grön el bättre hos de som konsumerar mest.
Elcertifikaten försvinner alltså 2035. Mycket byråkrati återstår alltså för de inblandade i femton år till.
Men några pengar blir det knappast till ren el.
 

Johan Ehrenberg