Kommentar.

2018-08-15 14:37

Äntligen sänkta elnätsavgifter

Det är bra att regeringen reglerar bolagens uttag av elnätsavgifter. Samtidigt är elnäten i behov av en större politisk insats, skriver Johan Ehrenberg.

Sverige har ett märkligt system där vi gett privata och kommunala bolag monopol över infrastrukturen när det gäller el. Elnätsbolag kan du inte välja, det finns bara ett per område och det här monopolet är rent fysiskt sunt och viktigt, men ekonomiskt blir det vanvettigt.

De tre stora bolagen Ellevio, Vattenfall och Eon har de senare åren använt elnäten för att öka vinsterna rejält. För många handlar det om en dubblering av elnätsavgiften – detta utan att kostnaderna överhuvudtaget skenat iväg för bolagen. Att skicka el via nätet kostar något enstaka öre. Du betalar ofta över 25 öre.

Egentligen borde infrastruktur som har monopol vara demokratiskt ägt via staten. Alla ska ha samma villkor och skyldigheter som del i vårt elnät. Men istället har staten försökt reglera det här via instruktioner till Energimarknadsinspektionen (EI). När EI sedan har försökt sätta gräns för prisökningarna har bolagen gått till domstol och vunnit. Och du har fått betala.

Tricket man använt är att utgå från elnätets värde och kräva en viss avkastning på det per år. Men det elnät vi har idag har bolagen fått av skattebetalarna för länge, länge sedan. De är betalade flera gånger om.

Priset är bara en slags privat elskatt för att flytta el till dig, som är långt högre än de investeringar bolagen gör för att förbättra och säkra näten.

När regeringen nu inför nya nivåer för hur mycket bolagen får höja är det givetvis bra. 1000 kronor i sparade pengar för en normal elkonsument i småhus är viktigt.

Men de största förlorarna är idag de som bor i små lägenheter som får betala extremt höga avgifter per kWh bara för att få elen mätt och överförd. Storkonsumenterna kommer få det lite bättre genom regeringens initiativ. Men de med små inkomster och små lägenheter får mindre.

Det är bra att man reglerar. Men elnäten är i behov av en större politisk insats. Förstatliga elnäten och skapa en taxa som är rättvis för alla.

1 kommentar

Anonym
Bengt-Åke Risenfors
1 år sedan

Det borde vara självklart att vi gemensamt ska äga sånt som vi gemensamt utnyttjar. Elnät, Tågnät, Vägnät... Vi brukade äga dessa gemensamt (=staten) och även om man ibland kunde tycka att nån Elverkare kunde kommit lite snabbare eller att tågen redan då hade problem med punktligheten, var det ju inget alls mot det kostsamma kaos som råder idag. EON greenwashar för fullt och rekommenderar ALLA att skaffa solceller; sedan stjäl de all ev. ekonomisk vinst man gör genom att knappt ta betalt för elen, utan bara för transporten av elen i bägge riktningar! Genom ett elnät som i princip var avbetalat o klart av staten på 50-talet! Förresten: är inte monopol EMOT kapitalismens idé?