Västerås blir första staden med ETC:s klimatsmarta hyreshus

Johan Ehrenberg rapporterar för ETC Bygg, som fått markanvisning i Västerås. Någon gång i slutet av sommaren väntas bygget dra igång.

Johan Ehrenberg rapporterar för ETC Bygg, som fått markanvisning i Västerås. Någon gång i slutet av sommaren väntas bygget dra igång.

När Västerås stad bjöd in till markanvisningstävling så var det över 30 byggföretag som sökte mark. Av dem valdes tolv ut för intervju och närmare diskussion om just de hus de vill bygga.

Till slut fick sex byggherrar (jo, det heter så, byggbranschen är inte särskilt långt gången i jämställdhet…) mark.

ETC Bygg är en av dem.

Nu står vi här framför tomten där två hus på vardera fyra våningar ska byggas. Hans Eek, Karin Stenberg och Johan Ehrenberg pulsade runt i snön och tittade närmare på omgivningen.

Det är bara att erkänna.

Det är en fantastisk plats.

Den kanske bästa tomten av alla.


Här ska ETC Byggs hyreshus ligga (våra hus är gjorda av trä och kommer inte att se ut som på bilden dock). Bild: Västerås kommun.

Framför huset är det en cykelväg och sen en ljuvlig björkdunge mellan Mälaren och tomten. Bakom är det bostäder och ett högre hus som granne. Några hundra meter bort ligger ett parkeringshus där vår elbilspool kommer finnas. Mellan husen blir det en trädgård.

Den 19 januari var vi alla samlade på träff med Västerås Teknik – Fastighetsförvaltning. Det blev en förmiddag med alla som ska bygga, där staden berättade mer om området (som heter Parkstaden, Öster Mälarstrand). Det här är en gammalt område som nu restaureras av kommunen och förses med nya vägar, elnät, avlopp och fjärrvärme. Eftersom det är gammal sjöbotten i området räknar vi med att påla för att skapa stabila grunder för våra hus.

Samtliga byggare beslöt också ha gemensamma möten framöver för att diskutera möjliga samarbeten. För oss på ETC bygg är det väldigt spännande eftersom vi vet hur mycket pengar man gemensamt kan spara om man väljer att samarbeta kring elproduktion till exempel. Eller lagring av värme och el i saltlager.

Även en bilpool blir ju effektivare om fler hus delar på kostnaderna.

Mälarenergi, det kommunala energibolaget, var också på plats och berättade om problem med effekten i elnätet under byggtiden. Man kommer förstärka näten allt eftersom. Men man berättade också att staden har nettomätning av el via Mälarenergi. Exporterar man el på dagen kan man hämta hem den på natten. (Vi ska diskutera att eventuellt starta särskilda samarbeten kring energilager och export med Mälarenergi.)

Stadens arbete med vägar och nät kommer att pågå under hela våren. Det innebär att marken inte är färdig att bygga på förrän till sensommaren – vilket passar oss på ETC Bygg bra.

Vi försöker nu ta fram förslag på andra grunder än cement som passar för dessa massiva trähus. Kanske granit? Och vi undersöker underleverantörer för att förbygga toaletter och kök så själva byggandet kan gå fortare.

För oss handlar arbetet de kommande veckorna framförallt om att få fram färdiga bygglovsritningar och därefter konstruktionsritningar för el, vatten och värme. Eftersom vi jobbar med massiva träelement kommer det behövas detaljerade ritningar då alla ledningar dras inne i väggarna i borrade rör.

Finns det något negativt?

Ja vi kommer inte få bygga ett större växthus mellan de två husen. Detaljplanen tillåter inte det. Så vi får odla inne i husen, i särskilda rum och på balkongerna.

Många frågar oss idag om en kö för hyresrätterna. Vi kommer inte starta en sådan förrän bygglov är helt klart. Staden har fem procent av lägenheterna för egen anvisning men i övrigt blir det åtta våningar med blandat boende.

Nästa teknikmöte har vi den 14 februari. Efter det kan vi publicera de nya ritningarna som är anpassade efter dessa tomter (de här husen blir något mindre i storlek).

I område nr 8 har ETC Bygg fått markanvisning. Bild: Västerås kommun I område nr 8 har ETC Bygg fått markanvisning. Bild: Västerås kommun

Vill du vara med och bygga hyreshus?

ETC Bygg handlar om att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. Och därmed skapa ett nytt sätt för människor att spara utanför banksystemet. 

Läs mer här

Skiss över ETC Byggs hyreshus.
Skiss över ETC Byggs hyreshus. Bild: ETC