Varför skicka dina elpengar till de som förstör?

Alla måste vi köpa el. Men vem köper du den av?

Alla måste vi köpa el. Men vem köper du den av?

Sveriges el domineras av några stora aktörer. De säljer el. Du betalar enorma pengar till dem. Visst du att de stora elnätsbolagen slussade 25 miljarder kronor till sina ägare förra året? Samtidigt gjorde de tio största elnätsbolagen vinster på över 9 miljarder kronor.

Vattenfall, Eon och Ellevio är girigast. Under en femårsperiod har de höjt priserna med i genomsnitt 20 procent från en redan hög nivå. Samtidigt som exempelvis Vattenfalls vd plockar ut en årslön på 14 miljoner kronor.

Enda sättet att minska dina elnätskostnader är genom att sätta upp solceller på taket. Men alla har inte möjlighet att göra det. Det är däremot väldigt enkelt att byta elleverantör till ETC El.

Vi gör inte el för att skapa vinst, utan för att rädda klimatet. Vi har ingen ägare som får utdelning och vi har inga höga löner. Allt överskott från verksamheten går till nya solceller i våra solparker. För varenda solcell vi sätter upp motsvarar det en klimatkompensation på 3,5 ton CO2 under 25 år. Och när solen inte skiner kommer elen till dig istället från vattenkraft under märket Bra Miljöval från Naturskyddsföreningen.

Varför ska du låta din elräkning gå till till storbolagens jättevinster? Byt till ETC El så låter du din elräkning göra klimatnytta istället.