Varför har vi i södra Sverige dyrare el än invånare i norr?

GRÖNA FRÅGAN: Jag skulle vilja veta varför, hur hänger detta ihop?

”Jag har läst och hört att vi som bor i södra Sverige har högre elpris – varför är det så?”. Gröna frågan publiceras i Dagens ETC där läsare kan ställa sina frågor om miljö och klimat. 

Fråga: Hej! Jag har både läst och hört på nyheter att vi som bor i södra Sverige har cirka fyra gånger högre elpris än i norra. Jag skulle vilja veta varför, hur hänger detta ihop?

En bekant påstod att det beror på att södra Sverige kopplats ihop med EU på elområdet och det skulle ju i så fall innebära att norra Sverige inte är kopplat till EU. Stämmer det? I ett radio­inslag påstods det att EU:s ”krafttag” mot klimatförändringarna tvingar upp priserna. Jag har bara värmen på i ett enda rum nu eftersom det är så dyrt och man fasar över hur det ska bli i vinter.

/Jonny Wester, Torup

Svar: Det finns många påståenden kring det höga elpris vi sett den senaste tiden och som fortsatt verkar gälla under vintern -21/22. Men personligen tycker jag att många missar det grundläggande problemet.

”Störningar” av ett elpris på grund av kraftigt fallande produktion kan naturligtvis inträffa, men nu har vi haft höga priser trots hög elproduktion och rentav stor export.

Så vad kan det bero på? Vad är det som ”stör”?

Gaspriset?

Elpriset styrs av att gaspriset blivit så högt för de länder runt oss som producerar med gas, säger vissa. Bästa exemplet är England, som fått brist på gas och därmed skyhöga elpriser på marknaden.

En del hävdar att detta är bara början på ”peak gas”, alltså att världen nått en nivå på gasproduktion som inte kommer att hålla framöver. Det blir alltså mindre gas än vad marknaden vill ha kommande år, vilket skapar en energibrist som gör att marknaden inte fungerar.

Den här förklaringen har en svaghet. El produceras inte framförallt av gas och om det är brist på gas borde annan elproduktion kunna öka – om marknaden fungerade. Och varför ökar elpriset även i länder utan gasproduktion?

Vattenbrist?

En annan förklaring har varit att vi har lite vatten i magasinen i Norden på grund av för små flöden. När vattenmagasinen inte är tillräckligt stora mister vattenkraften en del av sin förmåga att snabbt öka elproduktionen när andra går sämre. Vindstilla dagar ska vattenkraften öka medan den ska lagra vatten när det blåser och vindkraften ger som mest. Med för låga vattenflöden blir det där svårare.

För mycket export?

En förklaring som märkligt nog även energiminister Anders Ygeman (S) antytt är att svenska elpriser ökar för att vi exporterar så mycket el att elbrist uppstår och priset i Sverige då höjs.

Men det stämmer inte. Vår export handlar om el som inte konsumeras inom de nätområden varifrån elen kan exporteras. Vid elbrist är det svårt att exportera – landets egen konsumtion går helt enkelt före.

EU:s klimatpolitik?

Några, speciellt på högersidan, påstår att det handlar om EU:s klimatpolitik där man satsat på förnybar elproduktion som är alltför ojämn. Men det är ju inte elproduktionen som minskat, eftersom vi har elöverskott. Det är den fossila elproduktionen – och inte vind eller sol – som blivit extremt mycket dyrare. Även i länder som Frankrike, med 80 procent kärnkraft, har priserna stuckit iväg.

Kärnkraften?

I Sverige finns det en viss sanning i påståenden om att kärnkraften visat sig vara ett problem. Den har haft flera större avstängningar under september på grund av säkerhetsskäl. Störningar helt enkelt. Men det har hanterats med ökad vattenkraft och mer import och kan inte förklara de extremt höga priserna. Även om kärnkraften gick för fullt skulle priset troligen ha ökat så länge det ökar i andra länder.

Elnätet i Sverige?

En märklig förklaring har varit påståendet att elnätet i Sverige är så dåligt utbyggt i söder att elpriserna rusar iväg. Men då borde ju elpriset vara extremt hela tiden. Elnätet har inte blivit sämre – det har tvärtom blivit utbyggt, om än inte i den takt man velat från ansvarigt håll.

Allt samtidigt?

Är det kanske en olycklig slump där alla dåliga saker händer samtidigt och skapar extrema priser? Lite vind, skakig kärnkraft, brist på gas, dålig elöverföring mellan regioner och så vidare. Jo, så kan det kanske vara. Händer allt samtidigt blir priset påverkat, men personligen tror jag det finns en annan faktor som egentligen betyder mycket mer.

Priset styrs inte av efterfrågan och tillgång som på riktiga marknader. Priset bestäms av vad ett litet antal aktörer som äger produktionen gör. Elmarknaden är helt enkelt inte fri, den är påverkbar av de få gigantiska aktörer som äger elproduktionen i norra Europa. Och det absurda är att ingen aktör på elproduktionsmarknaden tjänar på att pressa ner priset – alla tjänar på att en störning fortplantar sig i systemet och att det hålls högt så länge det bara går.

Billig vattenkraft i Sverige ger enorma vinster om man kan sälja till högt pris åt exempelvis England, eftersom elpriset i grannländerna då stiger och svensk billig el blir dyr även i Sverige. Priset bestäms nämligen inte av produktionskostnaderna, utan av det ”sista priset” som anges på elbörserna. 

Det vi har skapat med avregleringen av elmarknaderna är ett ekonomiskt monster. De stora elkunderna skyddar sig genom långa kontrakt baserade på elproduktionens kostnad (med påslag). De mindre aktörerna försöker köpa till rabatterade priser genom att hoppa mellan leverantörer. I allt detta sitter kunderna, privata konsumenter, oskyddade och får acceptera det pris man får.

Det enda sättet att skydda sig är genom att producera el själv och det är svårt för de flesta. Att spara el är också lättare sagt än gjort – speciellt när kylan kommer.

Alternativet till denna låtsasmarknad är en politik som reglerar elpriserna utifrån den faktiska kostnaden för att producera elen.