Ursäkta alla frågorna. Här kommer alla svaren!

I november 2019 skickade vi ut frågor till ETC El:s kun­der. Vi ville veta vad vi kan göra bättre för att hjälpa alla till mer klimatklokhet och solel. Det blev en full­ ständig storm av svar och förslag. Vilka vi nu svarar på. Här är några exempel.

I november 2019 skickade vi ut frågor till ETC El:s kun­der. Vi ville veta vad vi kan göra bättre för att hjälpa alla till mer klimatklokhet och solel. Det blev en full­ ständig storm av svar och förslag. Vilka vi nu svarar på. Här är några exempel.

Först, varför heter bolaget Elhandel i Stockholm AB och inte ETC El?

Det är lite lustigt men vi fick inte heta ETC vid bolags­bildningen och det var bråttom att komma igång. Men nu byter vi namn till ETC Elhandel (i Stockholm AB). I dagligt tal alltså: ETC El.

Ni måste bli bättre på att berätta varför ni gör mer än andra elbolag. En faktaruta om det under varje brev och text, tack!

Okej! Sanningen är ju enkel. Vi är det enda elbolag som satsar allt på solel och som inte tar vinster till något annat än ännu mer solel. Men det kanske vi tar för självklart och glömmer berätta.

Kan ni inte ordna delägarskap i solceller, kanske? Man får köpa in sig i en anläggning och elen den producerar får man räkna sin andel som ”gratis” el.

Jovisst. Vi har det redan men det måste nog påtalas bättre. Man kan köpa sin egen anläggning i vår park redan idag och sen för man den elen för 1 öre/kWh plus skatter och avgifter.

Ni är bra på prata om att göra mer solel men det är ju lika viktigt att minska elkonsumtionen, inte sant? Berätta gärna när det är extra smutsig el i ledningarna så man kan undvika att slå på tvättmaskinen eller spisen då.

Jätteviktigt. Och det är precis det vår app gör. Där ser man elens miljöpåverkan timme för timme så att man kan anpassa sin förbrukning efter det. Men grönast blir det ju alltid med egen solel.

Ni kanske skulle ha en länk till Kontrollrummet. Där ser man hela tiden när Sverige kör med vattenel eller vind eller om vi importerar något mindre bra.

Ja, det ska vi lägga in. Tack för tips.

Man kanske kunde locka befintliga kunder med någon form av ”bonus” om vi rekryterar en ny kund? Så gör vår fackförening som ger ett presentkort på Coop på någon hundralapp per ny medlem.

Bra tanke. Det gör vi. Alla som får en granne eller vän att byta till ETC El får 500 kWh solel gratis. (Ja, skatter tillkommer förstås.)

Jag betalar mycket till Vattenfall trots att jag valt ETC El. Det gör att jag ett tag funderade på att avsluta ETC El. Tills jag såg att det är två olika saker. Vattenfall tar betalt för nätet (dyrt) och ni för elen. Kanske inget ni kan ändra, men virrigt är det.

Ja, det är mycket virrigt och dumt. Men i grunden handlar det om att de stora elbolagen fått privata monopol för att distribuera el – och det tycker vi förstås är tokigt.

Vi anser att staten ska äga infrastruktur, som detta är och att alla därmed ska få samma elnätsavgifter, vilket område man än tillhör. Men det är politisk opinionsbildning vi får syssla med där.

Nu höjs ju elnätsavgifterna hela tiden och ingen verkar säga emot. Hur mycket kostar det egentligen att flytta el? Ni måste bråka med de stora mer.

Okej. Vi är redan rätt illa omtyckta av dem, men vi fortsätter debattera. Den faktiska kostnaden att flytta el är bara några enstaka öre. Resten av avgiften påstås vara för investeringar, men hittills har inte höjda priser lett till höjda investeringar. Däremot skyddas koncernernas vinster.

Hjälp hyreshusägare att få upp solceller. Och tjata på bostadsrättsföreningarna. När de förstår hur mycket de sparar så borde även rika sådana vilja göra klimatnytta.

Det är en våg av bostadsrättsföreningar och hyreshus­ ägare som frågar om solceller idag. Och vi försöker hjälpa till. Och eftersom de får en avkastning på över 10 procent per år så är det ju inget att prata om egentligen. Bara att göra. Väljer de ETC El blir det dessutom extra billigt, men det måste de som bor hjälpa oss att upplysa styrelserna om.

Det är fantastiskt det ni gör för solel, men jag kan själv inte gå kurs och lära mig montera. Hur gör jag då? Jag har både villa och fritidshus som passar.

Vi hjälper idag flera hundra personer per år och det är klart vi gärna hjälper flera tusen. Vi ska också ordna ett register av goda hantverkare som kan hjälpa till att monte­ ra runt om i landet så även de som inte vill göra det kan få hjälp. Men som alltid gäller att vi i första hand hjälper de som har ETC El, det är ju våra elkunder som betalar för den hjälp vi kan ge.

Presentera ETC El i ett digitalt magasin två gånger per år, att distribuera till samtliga ETC kunder. Berätta om allt det nya som händer runt solel och klimatsmarta saker.

Bra idé! Det ska vi diskutera. Åtminstone en gång per år borde vi hinna med.

ETC El borde öppna en stor solcellspark i exempelvis Sahara, USA, Mellanöstern eller Sydeuropa som jag skulle kunna köpa del i och ta del av försäljningen av el.

Oj, det vore roligt. Vi har bestämt att prioritera att få upp mer solel här i norr för att pressa ut kol och gas ur det nordeuropeiska elnätet. Det vill säga göra nytta här direkt. Men en park vid det soliga Medelhavet vore inte dumt.

Jag undrar varför ni inte har e-faktura. Jag tappar bort räkningar emellanåt i datorn och det är ju inget bra.

Men det har vi. Vi kanske varit dåliga på att berätta om det. Vill du ha e­faktura, Kivra eller autogiro så mejla etcel@etc.se så ordnar vi det.

Ni behöver inte göra något. Ni är bäst. Fråga solen så får ni se!

Nja, vi känner oss lite otillräckliga ibland och behöver nog som alla andra få lite push och bli både smartare och jobba bättre.

Men nu fick vi den uppmuntran. Tack för det!

Har du några frågor? Mejla i så fall vår kundtjänst på etcel@etc.se.

Vill du också göra något gott för klimatet? Byt då till ETC El här.