Solel går inte att stoppa

Solcellerna håller på att slå sönder det gamla energisystemet genom att konkurrera ut det. Det är rent, billigt, lokalt och kan ägas demokratiskt.

Solcellerna håller på att slå sönder det gamla energisystemet genom att konkurrera ut det. Det är rent, billigt, lokalt och kan ägas demokratiskt, skriver Johan Ehrenberg.

Striden är vunnen. Solel har på bara tio år gått från att vara en dyr nischprodukt till att bli det billigaste sättet att installera ny elproduktion på.

Globalt är det solel som växer mest. Mer än kol, mer än gas, mer än kärnkraft och vind.

Det här beror på det unika med solenergi. Den är lika bra och effektiv småskaligt som storskaligt, passar lika bra på baksidan av din mobil som i ett jättefält längs motorvägen.

Solel har en unik ekonomisk utveckling tack vare Tyskland och Kina. Tyskland var första landet som gav stöd för enskildas solanläggningar och landet kom snabbt upp i så stor produktion att man slog världsrekord. Lördagen den 23 maj 2013 kom mer än hälften av all el som konsumerades på dagen från folkstak med solceller. Hälften – det är väldigt mycket i ett land med över 80 miljoner invånare.

När Kina tog över innebar det en kraftig prissänkning eftersom Kina satsade på storskaliga anläggningar och producerade miljontals solceller allt billigare. Priset har rasat med 80 procent sedan 2010! Men vad betyder det här?

Solcellerna håller på att slå sönder det gamla energisystemet genom att konkurrera ut det. Det är rent, billigt, lokalt och kan ägas demokratiskt.

Solcellerna har fördubblats i installation vartannat år sedan 2010 och när den utvecklingen fortsätter tar det faktiskt bara runt tio år att ersätta all olja, kol och gas och kärnkraft i elproduktionen. Ja, du läser rätt. Tio år skulle det ta för att göra det energiexperter har sagt varit omöjligt.

Det är därför självklart att solel motarbetas av de som i dag äger energiproduktionen på jorden.

Även av regeringar. Spanien blev under förra S-regeringen det snabbast växande sollandet men då införde de nya borgerliga straffskatt för att stoppa utvecklingen. Polen har gjort samma sak, Danmark har bromsat och Sverige har segat i försvaret av kärnkraften.

Det är inte bara IEA som har gjort usla prognoser.

Problemet är att analyserna också styr regeringars och investerares beslut.

IEA har helt enkelt hållit uppe pensionsbolags och andra fonders placeringar i smutsig kol, olja och gas i tron att det systemet ska vara under lång tid framöver.

Man ska vara väldigt naiv för att tro att det inte ligger makt och försvar av kapital bakom konsekvent felaktiga analyser.

Nu står vi inför en masslakt av olönsamma energiföretag jorden runt. Det är den viktigaste klimatpositiva insatsen vi i så fall har gjort. Och det verkliga tacket ska gå till de miljoner människor som satte upp panelerna medan analytikerna sade att det aldrig skulle komma ske.