Så räddar vi världen med dynga och biokol

Ta en titt på hur vi arbetar med ETC Näring och ETC Biokol i vår solpark i Katrineholm.

Evolutionen har i hundratals miljoner år utvecklat metoder för att gynna livet här på jorden. Växter och mikrober har skapat samarbeten och utbyter produkter och tjänster via ett underjordiskt internet av intelligenta kopplingar mellan olika aktörer. Man kan stödja detta system genom att tillföra jorden ämnen som gynnar detta ekosystem.

Ett gödningsmedel med dessa egenskaper framställs i ETC Solpark i Katrineholm, där vi har en anläggning för fermentering av hästgödsel och växtkompost. Dessa ingredienser samlas i en tank och blandas med naturliga jordmikrober. När blandningen jäser bildas antioxidanter, vitaminer, enzymer, aminosyror och andra näringsämnen som gynnar växtmyllans ekosystem. Processen ger inte några utsläpp av växthusgaser, och den färdiga produkten blir ett koncentrerat näringsrikt ämne som tappas på plastdunkar och flaskor till försäljning. Vi kallar det för ETC Näring.

Ångturbin med effektiv och miljövänlig ORC-teknik

I solparken har vi monterat en lång rad med parabolformade solfångare som centrerar solstrålarna så att fokus ligger på ett rör som innehåller en olja. Oljan värms av solstrålarna, på samma sätt som när man sätter eld på ett torrt löv med hjälp av ett brännglas.

Oljan som blir upp till 150 grader varm, strömmar sedan in i ett litet hus som innehåller diverse maskiner, bland annat en ångturbin och en biokolpanna. I anslutning till ångturbinen finns en ackumulator som rymmer ungefär 8 kubikmeter vatten. Detta vatten värms av den soluppvärmda oljan, som strömmar igenom vattnet i en rörslinga.

Det uppvärmda vattnet i ackumulatorn transporteras in i en värmeväxlare, där det värmer ett flytande organiskt ämne, som har lägre kokpunkt än vatten. Detta ämne förångas av värmen och strömmar med högt tryck genom en turbin kopplad till en generator med en effekt på 27 kilowatt, som skapar elektricitet.

Ångan strömmar sedan vidare i ett slutet system, där den avkyls och kondenserar till vätskeform igen. Den värme som avges vid avkylningen tillvaratas, bland annat för att värma växthusen där vi odlar ETC Tomat. Anläggningen värmer också flera andra hus i solparken. Den organiska vätskan återvänder sedan till värmeväxlaren, där den förångas igen av det varma vattnet och driver turbinen. Verkningsgraden på systemet ligger nära hundra procent om man räknar in både elektricitets- och värmeproduktion.

Tekniken kallas OCR (Organic Rankine Cycle). Den går ut på att driva en ångturbin med hjälp av ett medium med låg kokpunkt (lägre än vatten). Vid en ORC-anläggning kan man alltså alstra elektricitet vid en lägre temperatur än i vanliga kraftvärmeverk.

Biokol som lagrar koldioxid

Solen räcker inte alltid till för att värma den olja, som i sin tur värmer vattnet i ackumulatorn. Särskilt inte på vintern när solen står lågt på himlen och inte är uppe så länge. Därför producerar vi värme till ångturbinen också med hjälp av en biokolpanna.

Biokolpannan matas med träflis som upphettas i pannan. Där avges flisorna gaser som brinner i en syrereducerad miljö. Utan syre förbränns inte träflisen, utan förkolnar. Slutprodukten blir ett pulver av träkolsflis som vi tappar på stora säckar. Detta träkol skall inte användas för att elda med. Det betyder att det inte kommer att ge några koldioxidutsläpp. Träkolet magasinerar i stället den koldioxid som träden tidigare sög upp från luften, och det blir därför en reducering och lagring av koldioxid från atmosfären.

Den fasta produkten efter förbränningen av gaserna i biokolpannan blir ett pulver av millimeterstora kolflisbitar. De magasinerar den koldioxid som träden tidigare sög upp från luften. Om man skulle förbränna detta träkol, skulle motsvarande mäng Bild: L-G Nilsson/Skylight

Den fasta produkten efter förbränningen av gaserna i biokolpannan blir ett pulver av millimeterstora kolflisbitar. De magasinerar den koldioxid som träden tidigare sög upp från luften. Om man skulle förbränna detta träkol, skulle motsvarande mäng

Till djurhållning och jordförbättring

Ett användningsområde för träkolspulvret är inom djurhållningen. Genom att blanda träkolspulver i kreaturens kraftfoder kan man lugna ner magarna hos korna och minska produktionen av metangas, som är en växthusgas mycket kraftigare än koldioxid. Man kan också blanda träkolspulver med strö och halm för att reducera halten av bakterier, som annars kan ge infektioner i djurens klövar.

Det flytande gödningsämnet som bildats i fermenteringstanken tappas på stora plastdunkar. Bild: L-G Nilsson/Skylight

Det flytande gödningsämnet som bildats i fermenteringstanken tappas på stora plastdunkar.

Ett annat användningsområde för träkolspulvret är som jordförbättringsmedel. Man blandar kolet med solparkens fermenterade näringslösning (ETC Näring) och får ett kraftigt energi- och näringstillskott till växtligheten. Den färdiga produkten, ETC Biokol, kan du hämta direkt i solparken, beställa från vårt klimatsmarta varuhus eller köpa i vårt bokcafé i Stockholm.

Våra utvecklade processer är små bidrag till en hållbar värld. Många små bidrag kan rädda världen.