Så lönsamt är det med solenergi för företag

En ny intervjustudie som gjorts av Energimyndigheten bekräftar: Det är en väldigt lönsam affär för företag att producera sin egen solel.

En ny intervjustudie som gjorts av Energimyndigheten bekräftar: Det är en väldigt lönsam affär för företag att producera sin egen solel.

– Vi räknar med att vi har betalat av vår investering inom sju till nio år. Vi får full kontroll över den högsta effektkostnaden och kan anpassa vår produktion efter den. Jag tror att detta kan vara en lönsam affär för fler tillverkningsindustrier, säger Jan Blad, styrelseordförande i företaget Amokabel som tillverkar energikablar.

Intervjustudien baseras på samtal med tio företag som antingen installerat egna solceller på taket eller byggt egna solcellsparker. Mest lönsamt är det förstnämnda, enligt studien, som också visade att 90 procent av elproduktionen från företagens fastigheter användes direkt till egna behov.

– Om man säljer el från en solcellspark får man inte så mycket betalt. Om du har tur kan du skrapa ihop 60 öre per kilowattimme. Men om du bygger på ett eget tak och ersätter el från nätet sparar du även nätavgiften, vilket snarare ger 1,30 kr/kWh. Det är helt olika kalkyler på intäktssidan, säger Daniel Kulin på Energimyndigheten till Nyteknik.se.

Resultaten i intervjustudien är dessutom bortrensade från subventioner.

– Det är intressant att många, men inte alla, uppger att anläggningarna är lönsamma även utan bidrag. Det tyder på att vi befinner oss i en brytpunkt där solcellernas konkurrenskraft blir väldigt tydlig, säger Sara Grettve vid Energimyndigheten.

Studien i siffror
  • Investeringskostnaden för takanläggningar ligger på mellan 9 till 16,1 kronor per watt. Variationen beror bland annat på faktorer som takhållfasthet, logistik, arbetsförhållanden och nätinfrastruktur.
  • När det gäller investeringskostnaden för solcellsparker är det en mindre variation och här ligger kostnaden i medeltal på 11,3 kronor per watt.
  • Produktionskostnaderna för solel varierar enligt studien mellan 0,6 och 1 kr/kWh för solcellsparker och mellan 0,6 och 1,8 kr/kWh för takanläggningar.
Vill du sätta upp solceller? Kontakta ETC el för en offert!