Så kan vi slå sönder elnätsbolagens affärer

För Amazon är svensk el löjligt billig – elnätet får de gratis av dig som finansierar det.

Kostnaden för att skicka el till ditt hem är enstaka öre. Men du betalar minst 25 gånger mer.

Den här texten är ursprungligen ledare publicerad i Dagens ETC.

I skuggan av corona kan allt ändras. Eller också vinner de som inget vill göra. De som rider ovanpå och räknar med att staten betalar när luftslottet de byggt krackelerar. De omoraliska. Den där nyheten om att en procent av världen befolkning står för 50 procent av utsläppen från flyget har exempelvis inte lett till någon insikt alls. Det betyder ju att om denna ynka procent skärpte sig skulle en stor del av flygets förstörelse kunnat stoppa. Den medvetenheten saknar de.

Men inte du.

Förra veckan skrev jag en ledare om den ”hemliga” planen runt ETC Bygg. Hur vi skapar ett alternativt sparande utanför spekulationen, nya typer av hyreshus och försök till nytt boende. Den där ledaren gav mig en mejlstorm som varit ljuvlig att svara på. Många vill veta mer.

Så här kommer del två.

Hur vi, var och en, men bara tillsammans kan förändra energisystemet och makten över det.

Jag vet inte om du hänger med i alla nyheter. Det går rasande fort nu. Riksbanken (av alla institutioner) har sålt alla sina obligationer i Queensland, Australiens mest klimatförstörande delstat. Kapitalet börjar dra åt sig öronen. Samtidigt berättar forskningen att industrin jorden runt råljugit för alla om hur stora metanutsläpp processer och utvinning skapat. Minst det dubbla är sanningen, (vilket förklarar en del av varför utsläppen ökar även när pandemin minskat produktion.

Å ena sidan försiktighet, å andra sidan lögnens renässans.

Och så – pang! – berättar LKAB att de ska göra koldioxidfri järnsvamp istället för kolbaserad pellets och plötsligt ändras allt. Herregud vad bra. För det första måste LKAB själv ordna energin till det. El motsvarande en tredjedel av hela landets konsumtion måste skapas i närheten och det är fantastiskt för inre Norrland men också för att övriga landet måste skärpa sig och sluta tro att elrevolutionen handlar om att dra kablar från norr till söder. Energin måste göras där verksamheten finns! Varje stad måste agera, varje by bli självförsörjande.

Och det är där du och jag kommer in.

Vi måste förändra det energi- och elsystem som skapats, vi bör vända det upp och ner.

Idag är elsystemet byggt så att den fattige betalar mest och den rike lite. De flesta vet inte om det men när Konsumenternas energimarknadsbyrå gör sina undersökningar visar det att den som bor i en liten lägenhet betalar cirka 251 öre för en kWh el in i hemmet. Större lägenheter betalar 215 öre. En villaägare betalar däremot 154 öre.

Och – vilket är ännu mindre känt – de riktiga storförbrukarna, industri med mera, har ännu lägre kostnad och skattereduktioner. Heter du Amazon är svensk el löjligt billig och elnätet de behöver får de gratis av dig som finansierar det.

För så fungerar det. De miljoner småanvändarna betalar en mycket hög elnätskostnad, fast de använder så lite. Det stiger också är från år eftersom de privatiserade elnäten lyckas lura skjortan av politiken och tar ut överpriser, långt utöver vad de investerar i systemet (vilket Energimarknadsinspektionen visar varje år). Den verkliga kostnaden för att skicka el till ditt hem är enstaka öre. Du betalar minst 25 gånger mer. Och mest om du är duktig och sparar på el. Den stora kostnaden för lägenheter är nämligen en helt onödig mätning till fast pris som nätägaren gör för varje kund. Det är löjliga priser, 2 000-3000 kronor per år bara för att en mätare tickar kWh.

Det som kommer hända nu är därför att alla som kan börjar titta på gemensam el istället. Det betyder att man slänger ut mätarna och istället producerar så mycket el man kan gemensamt på tak och gårdar (solel såklart) och att man sedan hyr solcellerna utifrån behov. (Så gör vi i våra hyreshus, alla bostadsrättsföreningar kan göra detsamma liksom alla kommunala fastighetsbolag.)

Det här handlar om att spara miljarder till kanske en tredjedel av de boende, pengar som kan användas till att snabbt öka elproduktionen lokalt genom solel på alla tak.

Vi slår helt enkelt sönder nätbolagens affärer.

Men vad gör vi i villorna? Vi är inom något år nere i en så låg kostnad kostnad för batterilager (och andra lager av till exempel värme) att elsystemet utmanas av off grid. Det finns inget svenskt ord för det men det handlar om att lagra el så man är självförsörjande och inget köper via näten. Det här har inte varit klimatsmart förut men blir det idag då allt ska elektrifieras. Om nätbolagen var kloka skulle de stödja det här med lager eftersom de då fick balanskraft till hela nätsystemet. Men troligen gör de tvärtom och retar folk till att ”klippa sladden”.

Vi på ETC El kommer ta fram en sån här lösning som både kan fungera helt frikopplad eller inkopplad i nätet. Kommer nästa höst. Och idén är att du ska kunna hyra det. Ett alternativ är att elbilarna gör detta men där är ju bilbranschen en bromskloss idag.

Det finns dock ett problem för småhus som sällan diskuteras. Pengarna. De flesta har inte råd helt enkelt. Men även där kan vi göra en insats tillsammans. ETC Sol har haft hyresanläggningar ute runt landet på prov. Vi satte upp, folk hyrde. Vi fick bromsa antalet då kostnaden för montage och efterfrågan på hyrsolceller blev för stor för oss.

Men nu kan vi ta nya tag. Men ETC Sols folkfinansiering (via B-aktier) tar vi fram ett helt nytt typ av montage där man inte fäster något i själva taken utan lägger på en färdig solcellsanläggning med en enkel kran som installatör. Då kan alla köpa eller hyra solceller utan att behöva krångliga uträkningar eller jobbiga takmontage.

Det här kan vi börja med i sommar om stödet finns.

Men alla andra då? De som varken får gemensam el, äger eget hus eller kan hyra batterilager? Vad gör vi då?

2021 kommer vi börja bygga tio megawatt stora parker i Sverige. VI börjar i Småland. Alla som vill kan då äga en bit i en av parkerna (återigen via B-aktier) och får betalt i form av gratis el motsvarande insatsen eller två procent i avkastning. Gratis el betyder att man betalar energiskatter, inköp och överföring av elen, men inte själva elen som blir egen el.

Den ekonomiska ekvationen för de olika sätten är denna.

Gemensam el sparar 60-80 öre per kWh.

Egen el på taket sparar 120-140 öre per kWh.

Egna paneler i solparker sparar 20-40 öre per kWh.

Allt blir billigare och allt ändrar systemet.

Okej, jag vet att de flesta människor somnar när jag säger kiiowattimme. Zzzzz! Energi är trist!

Men energi är makt och det är framför allt politisk makt. Är vi tillräckligt många så ändrar vi politiken även här, Anders Ygeman (S) kommer aldrig göra det, han sitter i energibolagens klor, men när tillräckligt många gör tvärtom går det inte att stoppa.

Idag är vi 2 286 personer som finansierar ETC Sol. Blir vi 22 000 så förändrar vi andra elbolag. Blir vi 222 000 så byter vi politik.

Ja, det var den hemliga planen runt sol.

Skapa ett sparande utan spekulation i ren energi.

Bryta nätbolagens makt över din elfaktura med gemensam el.

Bygga solel även till de som inte har råd.

Men vad ska vi göra åt maten?

Spännande fortsättning nästa fredag.

Mejla gärna på johan@etc.se!

Jag får förresten frågor om nya politiska partier. Det löser vi strax före jul…