Så finansierar vi bygget

Nu öppnar vi en ny crowdfundingkampanj för ETC bygg i samband med att bygglovet nu lämnas in.

Nu öppnar vi en ny crowdfundingkampanj för ETC bygg i samband med att bygglovet nu lämnas in.

I två år har vi jobbat med att ta fram planer, all teknik och alla riktningar, liksom alla förhandlingar med myndigheter. Det har varit ett drygt arbete med mycket omgörningar och detaljarbete. Tack vare ett stort stöd från Boverket

(8 miljoner) kommer vi kunna utveckla energilösningar som är unika i all sin enkelhet. Våra lösningar blir också forskningsprojekt. Finansieringen är via allmänheten, alltså med din hjälp. Du kan spara direkt i våra hyreshus!

Varje sparande har säkerhet i form av B-aktier i vårt publika bolag ETC Bygg AB. B-aktierna återköps till fast pris när du vill ta ut eller ändra ditt sparande. Avkastningen är 2019 satt till 2 procent.

Vårt mål är nu att snabbt crowdfunda för bygget i Västerås. Finansieringen kan ske på två sätt beroende på hur stor crowdfundingen blir. Budget är på totalt 30 miljoner kronor per hus. När ett hus är byggt belånas det i bank för att finansiera nästa hus. Alternativet är en engagerad bank redan från start där (30 miljoner är mycket pengar, men betydligt mindre än det vi på ETC redan crowdfundat för solceller i Sverige.)

Detta är ETC Bygg

Grundare och vd: Johan Ehrenberg.
Ekonomichef: Tommy Rundqvist.
Finansiell rådgivare och styrelsemedlem: Rolf Hansson.
Byggare/entreprenör: Fredrik Fagerberg.
Arkitekt och energiexpert: Hans Eek.
Arkitekt och utvecklare: Joakim Kaminsky och Karin Stenberg på arkitektfirman Kjellgren Kaminsky.

Här kan du börja ditt sparande