Nya regler ger skjuts till solelen

”En mycket viktig förändring som gör att solel kan bli mer rättvist spridd.”

Nya regler från årsskiftet gör det lättare att dela solel med grannarna. Då behöver ett norrtak inte längre vara ett hinder för att göra egen grön el.
”Det här kan ge en fantastisk skjuts till solkraften”, säger Anna Werner, vd på Svensk solenergi.

Från och med första januari 2022 träder nya regler i kraft som luckrar upp elnätföretagens monopol. Det innebär att det nu blir tillåtet för exempelvis privatpersoner, bostadsrättsföreningar och solcellsparker att dra egna elledningar mellan olika byggnader på den egna fastigheten och mellan angränsande tomter.

– Det här är en mycket viktig förändring som gör att solel kan bli mer rättvist spridd till många, säger Johan Ehrenberg, grundare av både Dagens ETC och ETC Solpark, där allmänheten kan lära sig mer om solel.

– Hittills har elnätsbolagen haft möjlighet att stoppa alla försök för solanläggningar på ett hus att samarbeta med ett annat hus. Även samma bostadsrättsförening har vägrats skicka el mellan sina hus vilket gör att solelen inte kommer alla som bor i föreningen till godo, säger han.

Billigare och mer klimatsmart

Enligt Jan-Olof Lundgren, sakkunnig på Infrastrukturdepartementet blir den huvudsakliga inskränkningen i de nya reglerna att elledningar inte får dras över mellanliggande tomter.

– Men du kan dela solel med grannen så länge tomterna gränsar till varandra, säger han.

Förändringen gynnar även större anläggningar.

På samma sätt som grannar nu kan samarbeta och utnyttja varandras – ur solsynpunkt – mer fördelaktigt placerade tak för gemensam elproduktion, kan en industri hjälpa en annan med ren förnybar el genom ett eget nät mellan angränsande fastigheter.

– Den gamla förordningen gav all makt till de privata nätbolagen. Med de nya reglerna är det inte nätbolagets behov som styr helt, utan den faktiska klimatnyttan av fler solceller som får avgöra, säger Johan Ehrenberg.

Han är glad att regeringen till slut såg fördelarna med uppluckrat nätmonopol.

– För oss på ETC Sol som bygger solparker och sätter upp solceller på hyreshus innebär det här att vi kan öka produktionen rejält genom att samarbeta med andra husägare. Det blir billigare för alla och ger mer klimatsmart el totalt.

”Luddig förordning”

Anna Werner, vd på branschorganisationen Svensk sol­energi, anser dock att ändringen i förordningen är luddig på flera punkter.

– I vissa fall går det bra att skicka el mellan byggnader, ibland inte, och varje byggnad måste ha ett abonnemang hos elnätsföretaget, säger hon.

Hon hoppas att förordningen snart ska prövas så det blir tydligare vad fastighetsägarna verkligen får och inte får göra.

– Så här långt ser det bra ut, men vi behöver analysera hur den nya skrivningen slår i verkligheten, säger hon.

Det som gör att hon inte riktigt vågar ropa hej ännu är skrivningar i förordningen som säger att det ska finnas ”beaktansvärda skäl” och att anslutningsledningen ska vara ”kort”.

– Det här kan ge en fantastisk skjuts till solkraften, men vad är en kort anslutningsledning och vad är beaktansvärda skäl? Det är sådant som måste klargöras så snart som möjligt.

Nya regler vid årsskiftet

De nya reglerna finns i ”Förordning om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)”

Reglerna träder i kraft den 1 januari 2022.

De innebär i korthet att det från och med årsskiftet blir tillåtet att dra elledningar från en produktionsanläggning till närliggande byggnader, på den egna fastigheten eller angränsande fastigheter.