Nu kan du få skattereduktion för batterilagring

Riksdagen har nu beslutat om ett nytt avdrag för grön teknik. Det gör att du kan få pengar från Skatteverket när du installerar solel, utrustning för lagring av egenproducerad energi eller laddningspunkter till elfordon.

Riksdagen har nu beslutat om ett nytt avdrag för grön teknik. Det gör att du kan få pengar från Skatteverket när du installerar solel, utrustning för lagring av egenproducerad energi eller laddningspunkter till elfordon.

Det nya avdraget för grön teknik börjar gälla från och med första januari 2021 och ger rätt till skattereduktion för arbete och material med

  • 15 procent för solelsinstallationer
  • 50 procent för lagring av egenproducerad energi
  • 50 procent för laddningspunkter till elfordon.

Reduktionen gäller installationer som påbörjas först nästa år och maxbeloppet per person är 50 000 kronor per år. Installationen måste också utföras i ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet som ägs av den som söker avdraget eller dennes föräldrar.

Läs mer om avdraget för grön teknik på Skatteverkets hemsida.

Vill du ha hjälp att installera egna solceller – kanske vill du bygga en off grid-anläggning med batterilagring?

Boka in personlig konsultation med våra solcellsexperter (900 kr/timme), maila till: egenel@etc.se