Nu invigs världens största solcellsparker

Solenergin är på frammarsch. Både i Indien och i Kina har nu enorma solcellsparker tagits i drift.

Solenergin är på frammarsch. Både i Indien och i Kina har nu enorma solcellsparker tagits i drift. Världens största, Bhadla i Indien, är på hela 2 245 MW medan den i Qinghai i Kina är på 2 200 MW.

Anläggningen i Bhadla är anlagd i het ökenmark, med 50 km till närmaste by. Anläggningen har växt fram etappvis sedan 2016 och täcker i dag en yta på ca 57 kvadratkilometer. Solinstrålningen är så intensiv på platsen att den installerade kapaciteten på 2 245 MW redan kunnat producera solel till rekordlåga priser. Därigenom skapas ytterligare incitament för att skapa förnyelsebar energi.

Utbyggnaden av världens största solelspark, Bhadla, i Indien. Foto: Wikipedia

Utbyggnaden av världens största solelspark, Bhadla, i Indien.

Den nyligen driftsatta parken i Qinghai i nordvästra Kina har även kompletterats med ett energilager på 203 MWh. Sollagret gör att effektproduktionen blir jämnare och underlättar distributionen av elen. 
Dessutom har man i projektet satsat på kraftöverföringsinfrastruktur, så att landets östra delar också ska kunna ta del av solenergin. Högspänningsledningen är på hela 160 mil.

Världens näst största solpark, i Qinghai i Kina. Foto: Sungrow

Världens näst största solpark, i Qinghai i Kina.

Tillsammans är satsningarna en del av ett större projekt för att skapa förnybar energi. Det projektet är beräknat att skapa 16 GW, varav ungefär 11 GW planeras komma från solenergi.
 

Även på hemmaplan

Här i Sverige växer det också fram större och större solcellsparker. ETC El:s eget projekt på 1MW – Seko sjöfolks anläggning – är ett av dem. Det driftsattes i dagarna, och kommer att kunna leverera el till 1000 lägenheter när anläggningen är helt utbyggd.

Seko sjöfolks anläggning under färdigställande. Foto: ETC

Seko sjöfolks anläggning under färdigställande.

Redan nu kan du se hur mycket solel som Seko sjöfolks anläggning producerar – på den här sidan.

Genom att bli kund hos ETC El stödjer du utvecklingen av solel i Sverige. Bli kund här.