Nu blir stopp av solel på Gotland granskat

Efter att ETC el överklagat Geab:s beslut att stoppa solel på Gotland har Energimarknadsinspektionen nu inlett en granskning av företaget.

Efter att ETC el överklagat Geab:s beslut att stoppa solel på Gotland har Energimarknadsinspektionen nu inlett en granskning av företaget.

I början av september meddelade gotländska Geab, som delvis ägs av statliga Vattenfall, att de stoppar alla nya anslutningar från elproducenter till Geabs nät. Det innebär att inga nya mikroproducenter av solel kan ansluta sig till elnätet på Gotland. Anledningen till beslutet uppges av Geab vara kapacitetsbrister i det gotländska elnätet.

– Det här är helt absurt och tvärt emot allt som regering och riksdag beslutat om omställning, hållbarhet och vägen mot en fossilfri energiproduktion, kommenterade Johan Ehrenberg, grundare av ETC el, beslutet.

Därför lämnade ETC el in en överklagan mot beslutet till Energimarknadsinspektionen, som nu har valt att inleda en granskning mot Geab.

På sin hemsida påtalar Energimarknadsinspektionen också att elnätsägare har en skyldighet att ansluta kunder inom den spänningsnivå som deras tillstånd tillåter både för produktion och förbrukning om inte särskilda skäl föreligger.

– Det är bra att staten äntligen granskar de monopolföretag som inte lyssnar på sina kunder, säger Johan Ehrenberg.