Nu blir det billigare att sätta upp solceller för bostadsrättsföreningar

En bostadsrättsförening som installerat solceller behöver inte betala moms för hela installationskostnaden, enligt ett nytt utslag från Högsta förvaltningsdomstolen.

En bostadsrättsförening som installerat solceller behöver inte betala moms för hela installationskostnaden, enligt ett nytt utslag från Högsta förvaltningsdomstolen.

Eftersom en bostadsrättsförening inte får ta ut utgående moms på bostadsrättsavgifter har de heller inte rätt att göra avdrag för ingående moms på kostnader för föreningen som är knutna till förvaltningen av bostäderna.

Det innebär i praktiken att olika ombyggnationer, till exempel att installera solceller, blir 25 procent dyrare för en bostadsrättsförening än för ett vanligt momspliktigt företag – eftersom momsen blir en utgift för föreningen.

Men när Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) nu har prövat ett fall där en bostadsrättsförening ville få göra avdrag för moms på en del av kostnaden för att installera solceller, med motiveringen att solcellsanläggningen var fysiskt avskild från bostadsdelarna och därför inte borde omfattas av förbudet att lyfta moms, gav man föreningen rätt.

I det aktuella fallet hade bostadsrättsföreningen installerat solceller på taken till sina byggnader och två tredjedelar av den producerade elen hade föreningen sålt till ett utomstående elhandelsföretag – och också redovisat moms för. Därför valde man att till Skatteverket samtidigt dra av moms på närmare 2 miljoner kronor för solcellsinstallationen – motsvarande två tredjedelar av den totala momsen för solcellsanläggningen.

Fick rätt efter lång process

När Skatteverket inte godkände detta valde föreningen att överklaga beslutet – och efter en flera år lång rättsprocess fick föreningen rätt när det hela nyligen avgjordes i HFD.

– Det är bra att HFD tar ett beslut som gör det lättare för bostadsrättsföreningar att välja solel, säger Johan Ehrenberg, grundare av ETC el.

– Skattereglerna har varit för krångliga för många.