Låt dig inte förlamas av fossilvännernas lögner

Det räcker inte att det är rätt att det går att undvika klimathotet. Vi måste få rätt genom att verkligen göra det.

Tidningar för den breda publiken tycks avsiktligt medverka till att svenskar inte investerar i lönsamma vindkraftsprojekt.

Den här texten är ursprungligen en ledartext från Dagens ETC.

Några gånger under det senaste året har jag och Johan Ehrenberg kritiserats för att vi är allt för positiva till sol- och vindenergins möjligheter att undvika risken för ohanterligt snabba klimatförändringar. Dessa kritiker tycks vilja att det ska vara svårt – att vi ska lida och att ekonomiskt välstånd ska vara oförenligt med ett någorlunda stabilt klimat.

På liknande sätt argumenterar fossilindustrin: Kol, olja och gas är nödvändiga för att samhället ska kunna hålla människor vid liv med rimligt välstånd. Därför är varje försök att stoppa fossileldningen ett hot mot mänskligheten. Miljövänner är, i deras retorik, människofientliga. Klimatförändringar, reaktorhaverier och kärnvapenspridning är ett nödvändigt pris för välstånd. Lita på de stora företagen och deras ägare, så ordnar de så att människor får det bra.

Det är väldigt skönt att det finns så mycket som talar för att de har fel. De som har försökt hitta bättre alternativ har lyckats. De har inte bara visat att det är tekniskt möjligt. Nu syns dessutom att de oftast också är ekonomiskt fördelaktigt. Om vi är många som berättar om detta går utvecklingen snabbare. Om vi är många som sprider denna insikt bland folk i allmänhet blir det fler hushåll, bostadsrättsföreningar, kooperativ och småföretagare som investerar innan världens stora kapitalförvaltare tar över branscherna kring förnybar energi.

Vanliga dagstidningar fortsätter att berätta om hopplösheten kring energi- och klimatfrågor. Man oroar läsarna med konfliktsökande politiska utspel om kärnkraft – som en nödvändig pest för att bota koleran. Men i Dagens Industri berättar man också att en av världens största kapitalförvaltare, Blackrock, investerar miljarder i svensk vindkraft medan man nobbar fossila bränslen och kärnkraft. Tidningar för den breda publiken tycks avsiktligt medverka till att svenskar inte investerar i lönsamma vindkraftsprojekt. Istället görs investeringarna i Sverige av utländska fonder.

På liknande sätt beskrivs solenergin som hopplös på våra breddgrader av dem som vill att klimathotet ska tvinga fram uppoffringar och lidande. Samma argument förs fram av dem som inte vill att människor ska förstå att det är lönsamt och täcka sina tak och konkurrera ut etablerade energileverantörer.

Visst är det bra att de har fel. Men det hjälper inte om folk tror att de har rätt och därmed inte använder möjligheten att både spara pengar och rädda världen genom att investera.

Svenska dagstidningars ledarsidor och insändare säger att kärnkraft är ett billigt sätt att ersätta fossila bränslen som hindras av diffusa politiska hinder. Men om man kan betala mycket mer pengar för att få läsa Bloomberg New Energy Finance och andra informationskonsulter i energibranschen får man istället tillgång till siffror på vad kostnaden för elen från de reaktorer som verkligen byggs i Finland, Frankrike, Storbritannien, USA, Kina och Förenade Arabemiraten. Då ser man att kärnkraftens el kostar betydligt mer än förnybar energi – ofta två, tre eller fyra gånger så mycket.

Desinformationen passiviserar människor som skulle kunna öka sin kontroll över energin de är beroende av och samtidigt bidra till att lösa världens klimatproblem. De som har ekonomisk makt får därmed tid att organisera sig för att ta kontrollen över hur sol- och vindenergi ska ägas och vart vinsterna ska gå.

Det räcker inte att det är rätt att det går att undvika klimathotet. Vi måste få rätt genom att verkligen göra det. 

Engagerade människor och deras politiska företrädare lyckades lösa problemen med försurande utsläpp som dödade fisken i sjöar och skadade skog. På liknande sätt lyckade aktiva konsumenter, tillsammans med politiskt engagerade miljöorganisationer, se till att användning och utsläpp av ozonnedbrytande freoner minskade radikalt. Naturskyddsföreningen, Miljöförbundet och kunniga tekniker, såsom Göran Bryntse, lyckades hitta tekniska alternativ åt pappersindustrin som med konsumentmakten som medel såg till att utsläppen av klorerade kolväten som skadade Östersjöns djurliv minskade radikalt.

Vi kan, och vi ska, undvika ohanterliga klimatförändringar också. Därför måste vi ge uppmärksamhet åt de många hållbara lösningarna, och våga glädjas åt framgångarna.

Elproduktionen med kol minskade i Indien 2019 jämfört med året innan. I Danmark motsvarade sol- och vindelen mer än halva elkonsumtionen. I Tyskland gav förnybar energi mer el än kol 2019. Första veckan 2020 gav vindkraften i Sverige el motsvarande 37 procent av elkonsumtionen!

Danmark konsumerar sedan ett par år mindre kol än Sverige. Det är lite pinsamt. Men genom att bygga ut mer billig sol- och vindel kan vi ersätta kolet i järnframställningen med vätgas producerad av denna billiga förnybara el. Det är inte svårt. Det gör det dessutom lättare att balansera elsystemet genom att styra vätgasproduktionen efter eltillgången.

Att ersätta fossila bränslen med förnybar el är enkelt. Det är billigt. Att våndas och försena utvecklingen skadar Sverige och världen. Det är fullständigt onödigt.