Kan vattenkraftverken också fungera som pumpkraftverk?

Går det att lägga till pumpar till de befintliga vattenkraft­verken, så att de fungerar som pumpkraftverk när det är elöverskott? Tomas Kåberger svarar.

Går det att lägga till pumpar till de befintliga vattenkraft­verken, så att de fungerar som pumpkraftverk när det är elöverskott? Tomas Kåberger svarar.

Denna text publicerades utsprungligen i Dagens ETC.

Fråga: Hej, jag undrar om det skulle vara möjligt att lägga till pumpar till de befintliga vattenkraft­verken i Sverige så att de ­fungerar som pumpkraftverk när det är elöverskott? Varför görs det inte mer i så fall?

John Berglund, Norrköping

 

Svar: Hej John,

Det är tekniskt möjligt. Men det görs inte – antingen för att det skulle ha negativa effekter i vattendragen eller därför att det bedöms som olönsamt.

I Sverige har vi vattenkraftverk med dammar där vatten kan lagras. De används så att när elpriset är lågt sparar man så mycket vatten man kan, för att producera el när priset är högre. Konsekvenserna av att helt stoppa vattenflödet skulle vara att älvfåror nedströms torrläggs och djur och växter drabbas hårt, så det får man inte. Men man kan ändå variera elproduktionen mycket; totalt i Sverige mellan 3 och 15 GW, ungefär.

Sol- och vindel kan tas tillvara genom att man sparar vatten i dammarna när sol och vind producerar som mest och elpriset blir lågt. Solel, som ger mest på dagen, kan byggas ut mycket utan att det blir svårt att hantera. Efterfrågan på el är ju störst på dagen och som det ser ut nu producerar vattenkraftverken mest dagtid och mindre på natten. När solelen blivit 10–20 gånger större än idag blir det tvärtom: Vattenkraften producerar som minst mitt på dagen och mest morgon och kväll.

Att klara skillnaderna i elpris genom att variera produktionen är effektivare än pumpkraftverk, eftersom en del av energin går förlorad när vattnet pumpas upp.

I länder som inte har så mycket vattenkraft med dammar, som vi har i Sverige, har man byggt pumpkraftverk. Japan har gjort detta mer än något annat land för att kunna hantera variationen i elkonsumtion i förhållande till den ­oflexibla kärnkraften. Nu används pumpkraftverken istället för att ­pumpa när solelen ger som mest mitt på dagen och producera el morgon och kväll.

Så fungerar ett pumpkraftverk

Tekniken är ett sätt att lagra energi och bygger på att vatten förvaras i två reservoarer, med höjdskillnad mellan sig. Vattnet pumpas upp till den högre reservoaren när elpriset är billigt – då använder anläggningen el – och genererar el att sälja genom att vattnet släpps tillbaka när priset är högre. Tekniken används bara i två svenska kraftverk, eftersom det finns gott om konventionella vattenkraftverk här.