”Jag vill försöka göra något”

Gör nytta för framtiden genom att klimatkompensera hos ETC Klimat.

Göra nytta för framtiden genom att klimatkompensera hos ETC Klimat.

Varför klimatkompenserar du?

– Jag cyklar, åker tåg och åker bil mycket sällan. Men jag flyger! Vi har ett litet hus i Ligurien, dit vi åker flera gånger per år. För några år sedan började det kännas ”inte alls bra”.

Varför kändes det inte bra?

– Jag är av den sorten som har svårt att hålla ångest över världens tillstånd ifrån mig. Något som är bra med det är ju att jag vill försöka göra något, om än aldrig så lite.

Vad gjorde du åt saken?

– Jag prenumererar på ETC sedan flera år tillbaka och läste där om klimatkompensationen och började genast klimatkompensera mina resor, med att köpa solceller enligt ETC:s beräkningar.

Hur påverkar du andra genom det du gör?

– Jag berättar för alla, som vill höra, och ibland också för dem som inte vill höra, om detta sätt att klimatkompensera. Det hjälper mig lite mot ångesten över världens tillstånd. Dessutom tycker jag att det är viktigt att var och en av oss försöker göra något, även om de stora besluten måste fattas av politiker och näringsliv.

Gör du nåt mer än att klimatkompensera?

– Jag vet ju att flygandet ändå inte är bra och planerar nu att åka mer sällan, stanna längre och även ta tåget någon gång trots att det fortfarande är orimligt dyrt och krångligt att åka genom Europa.

Gör nytta för framtiden

Du kan också göra nytta för framtiden. Det gör du genom att klimatkompensera hos ETC Klimat. Din kompensation
går direkt till investeringar i solceller.

Efter några år får vi ny ren energi. Din klimatkompensation kommer alltså att göra nytta, långt efter att du har betalat för din resas utsläpp.

Klimatkompensera här