Hur stort är kärnkraftens koldioxidavtryck?

”Tekniken och metoderna förbättras hela tiden vilket gör att skillnaden mellan företag och länder kan vara stor.”

”Vattenfall påstår på sin hemsida att kärnkraftel har lägst koldioxidavtryck av alla våra energislag sett över hela livscykeln. Det kan väl inte stämma?” – Yrsa Lindberg svarar.

Den här artikeln publicerades ursprungligen i Dagens ETC.

Fråga: Vattenfall påstår på sin hemsida att kärnkraftel har lägst koldioxidavtryck av alla våra energislag sett över hela livs-
cykeln. Det kan väl inte stämma? Med tanke på allt från uranbrytning till långtidsförvaring.

/Per Demérus, Stockholm

Svar: Hej Per och tack för din fråga!

Vattenfall skriver att deras kärnkraft producerar 2,5 gram koldioxidekvivalenter (CO2e) per kilowattimme (kWh). Det jämförs med tolv gram för vindkraft och fyra gram för vattenkraft. Som du skriver står uranbrytningen för en stor del av CO2e-utsläppen. Vattenfall menar att de använder en ny metod som tillåter dem att utvinna mer uran från den råvara som redan använts för anrikning en gång. På så sätt kan de använda gammal uran igen och kapa klimat- och miljöpåverkan från att behöva bryta nytt. De skriver också att de jobbar med nya sätt att bryta uran, vilket genererar mindre avfall att transportera bort, samt med att elektrifiera de tunga fordonen. Så att de minskar sina utsläpp är ändå rimligt, enligt mig. Om resultatet blir 2,5 gram CO2e är svårt att helt granska. Det finns analyser som visar på kärnkraft med ett koldioxidavtryck på över 100 gram CO2e/kWh. Men tekniken och metoderna förbättras hela tiden vilket gör att skillnaden mellan företag och länder kan vara stor.

Varför har inte vind och ­vatten ännu lägre utsläpp ­kanske du undrar? Jo, svaret ligger i att det sker en hel del utsläpp även när dessa kraftverk ska byggas. Järn, stål och ­cement står för den största delen och även här behöver det brytas sällsynta jordartsmetaller. Lägg till transporter och eventuella dammbyggen på det. Sen går det rätt många vindkraftverk på ett kärnkraftverk och livstiden för ett vindkraftverk är i genomsnitt 20–25 år medan snittåldern för kärnkraftverk är 60 år. Vattenkraftverken kan däremot bli upp till 100 år vilket är en av anledningarna till att de har ett lägre CO2e-tal än vindkraften.

Men det sker innovation även inom vind och vatten. Exempel­vis tittas det på hur vi kan förlänga livstiden på vindkraftverk, göra dem mer ­effektiva och återvinna metallen för att skapa nya vindkraftverk. Faktum är att Vattenfalls egen analys av vindkraftsparkerna de bygger i Åsele och Lycksele kommuner rapporterar om vindkraftverk nere på 6-7 gram CO2e/kWh. Men det verkar inte ha nått gänget som skriver om kärnkraft. Nämnvärt är också att det parallellt pågår projekt i Sverige som minskar järnets och stålets utsläpp vilket kommer att ytterligare minska vindkraftens utsläpp av CO2e.

Det är ett tätt race men ställer vi det i relation till kolkraftens 820 gram CO2e/kWh och gaskraftens 490 gram CO2e/kWh så känns dessa enstaka grams skillnad helt plötsligt inte lika avgörande. Här blir det i stället viktigare enligt mig att titta på vilka andra ekologiska, sociala och ekonomiska effekter de olika energislagen ger oss. Då är kärnkraften både dyrare och mer riskabel. Men det finns ­såklart andra som tycker ­annorlunda även här.

/ Yrsa Lindberg, Humanekolog