Forskare satsar på supertunna solceller

Forskare på Syddanska universitetet i Odense har lyckats konstruera högeffektiva solceller som är supertunna och dessutom av organiskt material. Men än finns några hinder kvar innan de kan börja produceras.

Forskare på Syddanska universitetet i Odense har lyckats konstruera högeffektiva solceller som är supertunna och dessutom av organiskt material. Men än finns några hinder kvar innan de kan börja produceras.

Att kunna fästa supertunna solcellspaneler på kläder, bilar eller elektronikvaror, det är målet med forskning som bedrivs på Nanosyd-institutet på Syddanska universitet i Odense. En grupp internationella forskare har efter flera års arbete lyckats framställa en supertunn solcell som på ett högeffektivt sätt kan producera el. Solcellerna är böjbara och tunna som plast-folie, vilket gör att de ska kunna sättas på tak, väggar och till och med kläder – utan att behöva kompromissa med produkternas utseende.

Billiga att framställa

Den största fördelen med de tunna solcellerna, menar forskarna, är priset. De kommer att vara mycket billiga att framställa och kan därför på allvar ta upp kampen med fossilenergin. Det menar Morten Madsen som är en av forskarna bakom projektet.

– Kostnaden för produktion och material till de organiska solpanelerna är väldigt låga. Det betyder att de organiska sol-panelerna inte behöver politiskt styrt stöd, säger Morten Madsen i en kommentar på Syddanska universitets hemsida.

Forskarna arbetar nu med att göra den laboratorietillverkade solcellen möjlig att producera i större format. Ett projekt som går under namnet Rollflex har startats, och med hjälp av en speciell skrivare som donerats av företaget Danfoss Polypower ska forskarna nu försöka skriva ut en sorts tunn folie av solceller.

Väder och vind problem

Att de organiska solcellerna är känsliga för väder och vind är ett problem som man måste övervinna innan tekniken kan börja produceras i större skala. Solcellerna måste också få längre livslängd för att kunna produceras kommersiellt.

– Vi testar olika lösningar och försöker optimera varje lager. Det största problemet med organiska solpaneler är deras livslängd. När de utsätts för luft och ljus uppstår kemiska processer, de oxiderar. Så vi försöker förbättra dem genom att använda olika kemikalier som kan göra dem mer stabila, säger Morten Madsen.

Sverige långt fram

Det danska projektet är i sig inte unikt, och det finns flera projekt i Sverige som ligger på samma nivå i utveckling och dessutom är större. Det menar Lars Svantesson som är professor vid forskningscentret Nanolund vid Lunds tekniska högskola och en av de ledande forskarna på solceller i Sverige.

– Det är kanske inget större genombrott, men det är väldigt intressant att de har lyckats få till ett ordentligt samarbete med industrin, säger Lars Svantesson till Dagens ETC.