Förnybart ger mer el än kolkraft

För första gången inom EU så ger förnybara källor mer el än kolkraften – men en ökad efterfrågan på el gör att energieffektiviseringar behöver skärpas.

För första gången inom EU så ger förnybara källor mer el än kolkraften – men en ökad efterfrågan på el gör att energieffektiviseringar behöver skärpas.

Framtiden rycker närmare. 2017 var det år då vind, sol och biomassa för första gången levererade mer elektricitet än kolkraft inom EU.

Det är de två ledande tankesmedjorna Agora Energiewende och Sandbag som i en rapport som släpps i dag analyserat och summerat siffror ur olika offentligt tillgängliga datakällor.

Förutom att kol nu blivit akterseglat av de tre förnybara energikällorna visar sammanställningen att andelen elektricitet producerad med vind, sol och biomassa mer än fördubblats sedan 2010 och att den ökade med 12 procent i fjol, till totalt 679 TWh. Så sent som 2013 stod kolkraft för dubbelt så mycket elproduktion som de nämnda förnybara energikällorna.

Största ökningen står vindkraften för, som under 2017 ökade med 19 procent, främst på grund av goda vindförhållanden och en massiv satsning på vindkraftverk. Däremot stod solkraft för bara 14 procent av ökningen i förnybar elproduktion.

Rapporten varnar för att den europeiska ekonomins framåtrörelse också gör att efterfrågan på el växer – totalt med 0,7 procent under fjolåret. Vilket enligt tankesmedjorna tyder på att EU måste öka sina ansträngningar i fråga om energieffektivisering.

Slutsatsen förstärks av det faktum att kraftsektorns utsläpp av växthusgaser förblev oförändrad på 1 019 miljoner ton koldioxid och att utsläppen från handelssektorn ökade något från 1 750 till 1 755 miljoner ton koldioxid. Totalt uppskattas att utsläppen av växthusgaser från hela EU steg med en procent under 2017.

Även om förnybar energi går framåt är framväxten ojämnt spridd. 56 procent av de tre senaste årens ökning av förnybar elproduktion kan tillskrivas Tyskland och Storbritannien. Snart kan dessa storsatsande före detta kolintensiva länder få konkurrens om tätplatsen av Nederländerna, Italien och Portugal, som alla under året aviserat utfasning av kolkraft.

Utvecklingen i det forna östblocket ser dock inte lika ljus ut, där länderna ännu så länge verkar hålla fast vid sina kolkraftverk.