Du får betala priset för den avreglerade elmarknaden

Farligare jobb, sämre elsäkerhet och högre elräkningar. Det är några av konsekvenserna av den avreglerade elmarknaden.

Farligare jobb, sämre elsäkerhet och högre elräkningar. Det är några av konsekvenserna av den avreglerade elmarknaden, visar en ny rapport.

På uppdrag av fackförbundet Elektrikerna har Mats Wingborg i en ny rapport analyserat hur avregleringen av den svenska elmarknaden för 22 år sedan har slagit mot de som arbetar inom branschen, mot konsumenterna och mot samhället.

Bristande tolkning av regelverk och bristande utbildning har, i skuggan av vinstmaximering och outsourcing av jobben, lett till att arbetet för montörer och elektriker inom branschen blivit farligare och att antalet olyckor har ökat. Jämfört med andra branscher är olycksfallen oproportionerligt många, fastslår rapporten.

Trots de mångmiljardvinster som elnätsbolagen gör, vilka betalas av oss kunder genom skenande överföringsavgifter på elen, har även standarden på elanläggningar och material försämrats. Avregleringarna har gjort att Sverige står sämre rustat för störningar av elproduktion och eldistribution.

Elnäten ägs till allra största del av tre aktörer – Ellevio, Vattenfall och Eon. På ett år (2015-2016) höjde Ellevio priset på överföringar i näten med i genomsnitt 18 procent, Vattenfall med 16 procent och Eon mellan 2 och 12 procent. Att försöka reglera de stigande elnätsavgifterna har dessutom misslyckats från myndighetshåll – i ett utslag i högsta förvaltningsdomstolen 2015 slogs nämligen fast att elnätsföretagen har fri rätt att höja priserna.

Vänta inte – sätt upp solceller

Som en konsekvens av det har regeringen gett Energimarknadsmyndigheten ökade resurser för att förhindra att konsumenter ”drabbas av betungande avgifter i onödan”.

I väntan på att något ska hända på riktigt kontra den oligopolliknande situation som nu råder på elnätsmarknaden finns det dock en sak du kan göra redan idag – sätta upp egna solceller.

Du producerar då din egen el och slipper betala de skenande elöverföringsavgifterna till elnätsägarna.

Läs mer om hur du gör här.