”Det finns inga billiga flygresor”

För 50 år sen deserterade William Males från Vietnamkriget och hamnade i Sverige. Här träffade han Kerstin från Dalarna och med det blev flygresor en oundviklig del av parets liv.

För 50 år sen deserterade William Males från Vietnamkriget och hamnade i Sverige. Här träffade han Kerstin från Dalarna och med det blev flygresor en oundviklig del av parets liv.

– Med klimatkompensation betalar vi för vad en flygresa egentligen kostar.

William Males har bott i Sverige sedan 1969. Under åren har han och Kerstin besökt släkt och vänner ungefär två gånger per år. Flygresorna till USA väckte frågor om hur deras resor påverkar klimatet.

– Vi kom fram till att det inte finns några ”billiga” flygresor, sett ur planetens synvinkel. Vi ville komma närmare en flygresas verkliga kostnad för klimatet. Därför bestämde vi oss för att klimatkompensera, säger Kerstin och William Wales som klimatkompenserar hos ETC Klimat.

Att de valde just ETC Klimat beror på att de är intresserade av samhällsfrågor

– Vi sympatiserar med ETCs olika verksamhetsgrenar och det känns självklart att välja den form av klimatkompensation som ETC har.

Symbolisk aktion för klimatet

William och Kerstin har ett stort samhällsengagemang och berättar ofta om klimatkompensation för sina vänner. De deltar också i samtal om bland annat flygskatt och stöd för flyg- och resebolag.

– Vi förstår att vår egen aktion är symbolisk.

De betonar att en förändring måste ske, men det kommer att ta tid att förändra.

– Det är många politiska beslut som ska tas innan förändring kan ske. Det är vi konsumenter som kan markera genom att klimatkompensera.

Fortsätter att klimatkompensera

Paret Wales har minskat sina resor och väljer i första hand miljövänliga färdsätt nuförtiden.

– Vi gjorde en resa till Kroatien för ett par år sedan och kombinerade långfärdsbuss och flyg för att ta oss till Split. Sist vi flög till USA flög vi till Island för att därifrån ta en färöisk färja. Det var spännande att resa på ett nytt sätt.

Både Kerstin och William kommer att fortsätta klimatkompensera sina flygresor.

– Vi vill ta mer av den kostnad som flygresor innebär och
i någon mån kompensera för de utsläpp flyget står för. ETC Klimat står för de värderingar vi tror på. Vi kommer att fortsätta klimatkompensera genom ETC och med det också för en utveckling av solenergin.

Gör nytta för framtiden

Du kan också göra nytta för framtiden. Det gör du genom att klimatkompensera hos ETC Klimat. Din kompensation
går direkt till investeringar i solceller.

Efter några år får vi ny ren energi. Din klimatkompensation kommer alltså att göra nytta, långt efter att du har betalat för din resas utsläpp.

Klimatkompensera här!