Därför är biogas en riktigt dum felsatsning för Sverige

På sikt är biogasen chanslös, liksom all biodiesel och andra ”förnybara” bränslen som hälls in i tankarna. Eldrift är inte bara billigare och enklare, elen kan dessutom produceras lokalt, skriver Johan Ehrenberg.

Den här artikeln publicerades ursprungligen i Dagens ETC.

1,9 miljarder kronor berättar MP:s ledning stolt att man satsar i budgeten i form av direkta stöd till mer biogas i Sverige. Orsaken är att biogas är en dyr energi, det är olönsamt för bönder att syssla med det och stödet är därför utformat så att de ska lockas omvandla stallgödsel och annat organiskt avfall till biogas. Det här är samma politik som genomförts i Danmark. Men det är inte en klimatpolitik. Biogas är inte en minskning av våra utsläpp, de är enbart en flytt av utsläppen. Från stallgödsel som ruttnar och avger metan, till metan som bränns i motorerna och ger direkta utsläpp.

Biogas, precis som alla andra biobränslen, är utsatt för en hård kritik och den forskning som varit ”enig” börjar nu alltmer bli kritisk. Nyligen släppte World Resource Institute en rapport om dansk biogasproduktion som man menade var både ett stort slöseri ekonomiskt och ingen klimatnytta.

Så varför satsar regeringen på det här?

När kritiska frågor ställdes förklarade Lorentz Tovatt (MP) att han inte kände till någon kritik och det är nog rätt talande för situationen.

I Sverige är det bioenergibranschen som styr politiken i denna fråga med en lobbyism som påverkar både nivån på debatten och innehållet. Mitt favoritexempel på lågvatten var när Svebio nyligen skickade ut en artikel som hävdade att om biogas inte var klimatpositivt så var inte kossor det heller.

Så dum kan en diskussion bara bli om man vill undvika att diskutera alternativ.

Alla vet ju att kossor som inte lever i ett cirkulärt liv, där antalet kossor stämmer med den kolbudget vi har, också är ett klimatproblem. Några kor på en äng som berikar jorden och trampar ner komockarna är något helt annat en en industrifabrik av kossor som skapar enorma högar av stallgödsel.

Precis på samma sätt är lite biogas som ersätter gasol i grillen inget jätteproblem, medan en storskalig miljardssatsning på biogas skapar stora miljö och klimatproblem.

Argumenten mot biogas är många.

• Det är dyrt och flyttar resurser från det vi vet verkligen ställer om transporter, till det som bara bevarar utsläppen. Regeringen satsning på nära två miljarder skulle kunnat innebära ytterligare 40 000 kronor i stöd för ny elbil till 50 000 glesbygdstrafikanter. Biogas gör istället transporterna dyrare för alla.

• Det är inte rent. All gasproduktion har stora utsläpp av metan, det gäller både fossil gas och biogas. Enda sättet att minska metan är att inte bygga ett gassamhälle och det gör man genom elektrifiering, inte biogassatsning.

• Det försenar omställningen. När kommuner (som ofta producerar biogasen via avfallsanläggningar) satsar på biogas så blir omställningen till eldrift försenad ytterligare tio år. Det vet vi genom att studera de svenska exemplen och kommunernas egen fordonsflotta. (Biogas är ingen ny teknik. Den har funnits i minst 50 år och avvisats av verklighetens ekonomi.)

• Det minskar inte slöseriet. Många tror nog att matavfall som kommunerna samlar in är källan till biogasen och visst finns det med. Men en stor andel av biogasen kommer från överproduktion av kött och annat som butikerna inte säljer. Lite skämtsamt kan man säga att biogasbilen drivs på oxfiléer som hade mått bättre av att inte produceras alls. Eftersom en tredjedel av producerad mat slängs så är självklart störta klimatinsatsen att se till att vi producerar den mängd mat vi behöver, inte den mängd mat som det lönar sig för marknaden att erbjuda. Svinn blir inte bra även om det förgasas. Och slöseriet beror inte på barn som inte äter upp på tallriken, utan på överproduktionen.

• Biogassatsningen blir en dyr ny infrastruktur (gasmackar istället för elladdning) och om den lyckas innebär den dessutom att industriella restprodukter kan ge sig in på marknaden. Vi får då biogas från pappersindustrin när vi i själva verket behöver minska produktionen av kortlivade produkter från skogen. Skog bör bara användas till långlivade saker, som trähus, så att koldioxiden lagras under lång tid.

• Biogas blir en broms på utvecklingen. Forskningen måste satsas på att omvandla och minska de avfall vi människor skapar, utan utsläpp. Det finns andra sätt att ta hand om böndernas gödselberg (med biokol till exempel) och det finns andra sätt att hantera toalettavfall utan stora utsläpp. Fermentering är en sådan spännande lösning. Men om man tror att det är ”klimatsmart” att göra biogas kommer politik och bransch aldrig utveckla de lösningarna. Åtminstone inte på de åta år vi har på oss att halvera utsläppen, enligt FN.

På sikt är biogasen chanslös, liksom all biodiesel och andra ”förnybara” bränslen som hälls in i tankarna. Eldrift är inte bara billigare och enklare, elen kan dessutom produceras lokalt. Du får ut 100 gånger mer energi per kvadratmeter från jordbruket med solel jämfört med biogas eller annan bioenergi.

Men ”på sikt” är ingen tröst när vi nu är i akut klimatkris och omgående måste minska utsläppen, inte cirkulera runt dem med fina ord om ”fossilfrihet” som slogan.

MP är stolta över att man tagit nära två miljarder från budgeten till en satsning som förlänger smutsig trafik istället för att ställa om den.

Varför?

Vad är det lobbyisterna lyckats med?

Påståendet är att man kan minska utsläpp genom att byta till andra utsläpp. Men klimatet funkar inte så. Det finns inga rena utsläpp, vi måste minska både avfall, fossibränsle, biobränsle och avskogning samtidigt.

Det behövs många miljarder kronor till det, visst.

Men inget blir billigare av att man satsar på låtsaslösningar.

Men det glömde nog lobbyisten berätta.