Byggstart för ETC:s klimatsmarta lägenheter närmar sig

Mot slutet av sommaren kommer ETC påbörja byggandet av det första crowdfundade klimatsmarta hyreshuset i Västerås. Johan Ehrenberg berättar om planerna.

Mot slutet av sommaren kommer ETC påbörja byggandet av det första crowdfundade klimatsmarta hyreshuset i Västerås. Johan Ehrenberg berättar om planerna.

Vi närmar oss alltmer själva konstruktionsdelen av ETC Byggs hyreshuskoncept. Markanvisningen i Västerås är vår första och den har gjort att vi planerar för ett mindre hus med fyra lägenheter per plan, istället för det större med sex lägenheter som vi ursprungligen ritade. (Vilket är det hus vi troligen kan bygga i Malmö).

Förra veckan hade vi möte för att gå igenom vad de förändringarna innebär.

Mer självförsörjning

Ett mindre hus innebär lägre hyresintäkter och kostnaden ökar något för själva bygget då skalfördelen som byggtekniken har för massiva trähus, blir mindre. Ju mer man kan göra samtidigt och på samma sätt, desto lägre pris.

Men eftersom vi får bygga två hus samtidigt i Västerås bedömer vi att kostnaden inte blir så mycket större.

Däremot blir husen mer självförsörjande. Detta då de stora taken har färre lägenheter under sig och därmed kan göra mer energi av husets behov. Vi räknar med att all el ska komma från huset genom solceller på tak och balkonger, medan åtminstone hälften av värmen ska produceras själv. För att klara det måste vi ha solfångare eller ytterligare solceller nere på mark mellan husen.

Ventilation och toaletter

Vi hade besök av Anders Bernestål som jobbat många år med ventilation och VVS. Våra ambitioner handlar om att använda ett FTX-system och värma huset med luft. Utgående luft används då för att förvärma inkommande. Systemen har funnits länge och fungerar bra. Den förändring vi måste göra är att skapa en egen lösning för frånluften på norrsidan av husen. Vi vill ju inte ha en stor ventilations-”skorsten” på taket eftersom det skuggar våra solceller. Men samtidigt vill vi inte ha en frånluft som kommer smutsa ner fasaden om den är direkt vid väggen. Så det blir till att försöka rita några nya lösningar där.

För att föra in ventilationen sänker vi taken i hallar och toaletter där in och utluft får gå. Varje lägenhet har också ett eget värmebatteri som kan minska eller höja temperaturen i varje lägenhet. Denna kommer troligen drivas med el men om vi vill går de också att driva med fjärrvärme. Ventilationen når alla rum som därmed värms den vägen.

Med Anders diskuterade vi toaletter och kök och avloppen i de gemensamma schakten vi bygger vid toaletterna. Vi måste ha rejäla schakt så allt får plats men också så hantverkare kan komma in och koppla/laga.

Vi resonerade om förbyggda toaletter men enades om att det i dessa fyra våningar per hus blir enklare att bygga på plats. Då får vi också lättare att hantera den brandvägg vi kommer ha mellan lägenheterna och som innebär att vi inte kan ha vägghängda toaletter där.

Vi kommer dra rör synligt i toaletter och kök, det vill säga inte gömma det i väggen.

Och vi kommer jobba med kopparrör i första hand men vanliga pexslangar används inne i schakten. Anders berättade om erfarenheter av avloppsrör av gjutjärn och skörheten som uppstår när de skärs. Eftersom rören ska sitta i väldigt många år tror vi mer på plaströr (med minsta möjliga miljöpåverkan).

Våra kök, bestående av stora förbyggda väggar byggs i förväg i Katrineholm och sätts in som färdiga moduler. Rören drar vi i mellanrummet mellan den massiva trästommen i golvet och själva brädgolven.

Nya ritningar

Vi diskuterade våra nya ritningar och tittade på en 3D-modell av huset. Tanken att ha helt transparanta fönster på balkonger lägger vi åt sidan. Det måste bli en kombination av lägre ”staket” av vanliga solceller och glas så att både elproduktion och möjlighet att odla får sitt.

En broschyr om huset för nyfikna kan du ta del av här.

Och så bestämde vi att träffas igen den 13 mars. Då ska vi koncentrera oss på brandskydd.

Vår crowdfunding (på svenska gräsrotsfinansiering) fortsätter och tickar på en bra takt.

Eftersom husen börjar byggas först när staden är klar med vägar mm så blir byggstart troligen först i augusti eller september.

Kommande veckor skickar vi ut förslag till alla de andra byggarna i området om gemensamma inköp av solceller och lagringssystem. Det kan bli en rolig och smart lösning för alla.

Vill du vara med och bygga hyreshus?

ETC Bygg är ett projekt för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. Och därmed skapa ett nytt sätt för människor att spara utanför banksystemet. Spara direkt i husen!