Johan Ehrenberg: Sant och falskt om elprischocken

Är det kärnkraften? Är det elbolagen som skor sig? Eller att elen skickas till Europa? Det här är sant – och falskt – om elprissmockan.

Plötsligt har Sverige, även norra Sverige, ett elpris som för bara några år sedan ansågs orimligt. Vissa timmar går priset upp till fyra kronor per kWh i Skåne medan Norrland i vinterkylan kan få betala tre kronor. Mot normalt 40 eller 50 öre. Vad har hänt? Alla verkar ju sitta med tvärsäkra påståenden. Johan Ehrenberg reder ut vad som egentligen stämmer.

Den här texten publicerades ursprungligen som en artikel i Dagens ETC. 

 

[Falskt]

ELPRISET BEROR PÅ NEDSTÄNGD KÄRNKRAFT

Det här är ett politiskt svar från de borgerliga men elpris är en usel fråga att göra politik på. Kärn­kraften producerar nämligen drygt 30 procent av elen i Sverige och det har inte minskat jämfört med tidigare år då elpriset varit mycket lägre. I det land som har mest kärnkraft i EU, Frankrike – runt 60 procent av elen är kärnkraftsel denna novembermånad – har elprischocken varit lika stor och elpriset högre än i Sverige. Så högt att president Macron gett extrastöd till fattiga som drabbas hårt av höjt elpris.

[Falskt]

ELPRISET BEROR PÅ KLIMATOMSTÄLLNINGEN

När länder byter elproduktion av klimatskäl uppstår problem om inte politiken skapar system för lagring eller agerar som garant för investeringar som innebär överproduktion. Även dåliga vinddagar skulle annars kunna ge tillräckligt med el till marknaden, problemet är att det blir olönsamt de riktigt blåsiga dygnen. Marknaden klarar därför inte att byta system själv, samtidigt är EU:s energipolitik att staterna inte ska styra vare sig elpriset eller investeringarna.

De stora obalanserna beror inte på vind eller sol utan på att en fossil elkälla, kol, byts mot en annan, fossilgas. Men det är snarare energibolagens oförmåga att hålla tillräckliga lager av gas som är problemet, att skylla på klimatomställningen är att försöka gömma ansvaret från elproducenterna.

I Kina har man minskat kolimport från Australien, det skapar elbrist, höga priser och elavstängning periodvis. Men det beror inte på att solen inte skiner eller vinden inte blåser. Det beror på beroendet av kol.

[Nästan sant]

ELPRISET BEROR PÅ LEDNINGAR TILL EUROPA

Elpriset är högt där man importerar mest el, det vill säga södra Sverige. Att klippa ledningarna skulle dock troligen höja priset mycket mer. Sverige är en del i det nordeuropeiska elnätet och el byts mellan länder hela tiden. Det är det viktigaste ”lagret” av el för många. Det är därför Tyskland byggt elkablar till norsk vattenkraft och det är därför svensk el kan säljas via Norge till Storbritannien.

Inget land klarar sig utan detta flöde över gränserna (utom möjligen Norge och Island). Det är inte brist på elproduktion i Sverige som skapar de höga priserna, det är det faktum att elpriset i andra länder är högt. Och elbolag vill tjäna pengar på att sälja till högsta pris. Vilket höjer elpriset även inom landet.

[Falskt]

ELPRISET BEROR PÅ ELBO­LAGENS MANIPULATIONER

Elbolag i Sverige består av tre delar. De som producerar el. De som distribuerar el. De som säljer och köper el. Ofta ägs de här delarna av samma koncern vilket ger fantastiska möjligheter att exempelvis höja priset för eldistribution om man upptäckt problem med lönsamhet vid elförsäljning. Så historiskt har elkoncernerna definitivt använt gungor och karuseller på elmarknaden för att skydda sig.

De höga elpriserna just nu skapar stora vinster hos elproducenter medan elhandeln kan få stora problem med de fasta priser man lovat kunderna. Flera mindre elhandlare med fasta priser är illa ute just nu.

Men äger man samtidigt ett elproduktionsbolag så blir ekvationen bättre. Elkoncernerna behöver alltså inte manipulera priset för att få helheten att bli lönsam.

[Falskt]

ELPRISET BEROR PÅ ATT ELNÄTSBOLAGEN TAR CHANSEN

Elnätspriserna stiger just denna höst från de stora bolagen Ellevio, Vattenfall och Eon. Men det här är prisökningar man slagits för länge och vunnit i domstol för att få göra. Elnätsbolagen är monopol som ingen kan ignorera – då får man ingen el. Problemet är att man påstår att de höjda priserna beror på investeringar, men investeringar är något bolag gör på väldigt lång sikt. Ett elnäts finanskostnad är mycket lågt, det är därför försäkringsbolag som Folksam köpt in sig stort, pengarna som bolagen drar in ger rejäla vinster och historiskt får man ut dem genom att sälja bolaget vidare. Då är det bra med högre marginaler i siffrorna. Att flytta el är billigt, det extrapris kunderna betalar är orimligt med tanke på att elnätsbolagen inte utfört uppdraget att bygga ut elnätet i tillräcklig takt. Men dagens prischock beror inte på elnätsavgifter. Däremot på handeln av el.

[Falskt]

ELPRISET BEROR PÅ SKATTER OCH REGLERINGAR

Det här är inte korrekt. Skatten på el höjdes 2015 men sedan är den kvar på samma 36 öre per kWh för en vanlig konsument. Staten får inte reglera elpriset, bara skatten. Och statens möjlighet att styra elpriset är helt enkelt borttaget av politiska skäl. Såväl EU som den svenska riksdagen vill att marknaden ska avgöra elpriset, inget annat. Det stöd regeringar inom EU kan göra vid högt elpris är skattelättnader eller direkta stöd som man gjort i Frankrike.

[Falskt]

ELPRISET BEROR PÅ ATT DET ÄR DYRT ATT PRODUCERA

Nej, inte alls. Svensk el är billig att producera och den största orsaken är att varken vind-, sol- eller vattenkraft innebär att man måste köpa bränsle för att skapa elen. Kraftvärme och kärnkraft har sådana kostnader och är därför självklart dyrare att får fram.

Man kan generellt säga att vattenkraft kostar tolv öre att producera, vind 25 öre, kärnkraft 35-40 öre och sol har ingen driftskostnad men installationen kostar 10-15 öre per kWh. Kraftvärmeel (fjärrvärmen) beror helt på flispriset. Sopor som eldas är däremot lönsamt.

Poängen är att det inte är produktionskostnader som skapar de här elprischockerna. Utan priset sätts fritt utifrån vad elproducenterna kan få ut. Vilket betyder att så fort någon måste köpa mer stiger priset på all el som levereras den timmen. Och elpriser utomlands leder till att man kan sälja elen dyrare även inom landet.

[Falskt]

ELPRISET BEROR PÅ ATT MARKNADEN INTE ÄR FRI

Marknaden är fri. Det är därför kunderna sitter hjälplöst och får betala det som erbjuds.

[Nästan sant]

ELPRISET BEROR PÅ ATT ­REGERINGEN INTE SATSAT PÅ KRAFTNÄTET

Både den forna Alliansen och den rödgröna regeringen har satsat alldeles för lite i offentliga investeringar generellt. Bland annat på att bygga ut elnätet. Men de senaste veckornas utveckling visar att det inte räcker med kablar från norr till söder, elpriset är högt även i norr. Men om Sverige ska kunna öka elproduktionen kraftigt behövs definitivt en större satsning på det statliga nätet. Men för företag och privatpersoner är det inte det statliga nätet som fallerar mest. Utan det privata nätet där nätbolagen höjt avgifter men snålat med elnätsutbyggnaden. Framför allt i Skåne och i Stockholm. Effektbristen där beror på de privata monopolföretagen.

Det är viktigt att förstå att el kan produceras över hela landet, man måste inte flytta från norr till söder om man bara bygger tillräckligt mycket vind-, sol- och värmeel i söder.

[Sant]

ELPRISET BEROR PÅ DÅLIG POLITIK – OCH NU KAN VI INTE ELEKTRIFIERA SVERIGE

Det är inte sant att vi inte kan ladda elbilar eller driva företag på grund av effektbrist eller elbrist. Bilarna laddas exempelvis nattetid och kan enkelt hjälpa till att balansera nätet dagtid. Däremot krävs det stora investeringar om vi vill göra elproduktionen klimatren. Regeringen har bromsat solelen, försvaret stoppar vindelen, kommuner satsar på sopförbränning istället för geoenergi och värmepumpar, allt sammantaget gör att det byggts för lite ren elproduktion.

Drömmen om ny kärnkraft finns ju kvar, det finns inget som hindrar företag att göra det. Men det är talande att inte ens M-KD-SD-budgeten innehåller några miljarder till ny kärnkraft. Den är helt enkelt för dyr. Men håller den dysfunktionella elmarknaden på med dessa höga elpriser så kan det kanske tillslut hända.

[Sant]

ELPRISET BEROR PÅ EN SJUK MARKNAD

Har Sverige haft elbrist? Nej, vi har producerat den el som behövs, importerat och exporterat utifrån skillnader i timmar. Har Sverige haft effektbrist, alltså för lite el när det behövs? Nej, effektbalansen har varit normal. Så vad beror elprischocken på? Det enkla svaret är att vi har en elmarknad som inte fungerar utan ger bolag möjlighet att ta ut överpris.