Johan Ehrenberg: Därför kommer regeringens miljardstöd inte lösa elkrisen

Det är bra att regeringen agerat mot elprischocken, men tyvärr slår stödet fel. De som skapat krisen kommer undan helt.

Det är bra att regeringen ger stöd till de som drabbas av elprischockerna, men tyvärr är det fel typ av stöd som snarare ökar energiojämlikheten i Sverige än tvärtom. De som skapat krisen slipper helt undan, skriver Johan Ehrenberg. 

Regeringens stöd handlar om att konsumenter som gör av med över 2000 kWh ska få högst ersättning. Det är bra att man börjar agera mot en elmarknad som absolut inte fungerar, men stödet är onödigt orättvist och kommer inte lösa problemet.

Privata storkonsumenter är framförallt villaägare med stora hus, och det är självklart de rikas hushåll som gör av med mest el Men det finns också gamla dragiga hus, illa byggda och med dåliga värmesystem som helt vanliga inkomsttagare bor i. Så att bromsa elkostnaden är nödvändigt.

Men stödet missar att alla hyresgäster med mycket små marginaler också drabbas av elprischocken. Samma med småföretagare som inte kan vare sig bromsa sin elkonsumtion eller skydda sig mot prisökningarna. 

För en låginkomsttagare med hyresrätt är 500 kronor mer i elräkning en större ekonomisk katastrof än en rikemansvilla som får 5000 kronor i extra elkostnad en månad.

Det finns heller ingen anledning att satsa på denna energiojämlikhet.

Vill man ge tillbaka de extrapengar staten idag får via momsen – det handlar om ungefär 15-20 miljarder kronor på grund av höjt elpris denna elvinter (stödet ska kosta sex miljarder enligt regeringen) – så finns betydligt träffsäkrare sätt att se till att alla får del av ett stöd.

Antingen genom att sänka momsen tillfälligt eller genom att ta bort energiskatten för alla.

Då återfår samtliga en del av den summa elprischocken lagt på allas axlar.

Det andra problemet med regeringens beslut är att man inte tar tag i bovarna.

Det finns nämligen inget som tvingar de stora elproducenterna att ta ut dessa överpriser. Om staten får 15 miljarder kronor i moms betyder det att elproducenterna fått minst det dubbla i ökade intäkter under vintern. Elprischocken räddar kärnkraftens usla ekonomi och ger den smutsigaste fjärrvärmen extra betalt för verksamheten. (Man bränner bland annat sopor för värme men gör samtidigt el som nu säljs till överpris.) På samma sätt blir det övervinster för vattenkraft och vindkraft utan att dessa elproducenter får ökade kostnader alls.

Hela elmarknaden har blivit ett Klondyke för några få storproducenter som i praktiken styr priserna själva då de samtidigt är de största elleverantörerna.

Om regeringen istället tog bort energiskatten tillfälligt och samtidigt tog ut en produktionsskatt på samma el skulle kostnaderna flyttas från konsumenter till bolagen.

Så varför väljer S den här vägen? (Samma väg som länder som Norge och Frankrike redan slagit in på).

För den som hoppas på en ny energipolitik är dagens besked en besvikelse.

Regeringen väljer nämligen att framförallt stödja den grupp som annars skulle bli en högljudd protest inför valkampanjer. Samma grupp som M riktar in sig mot med liknande förslag.

Låginkomsttagare och hyresgäster lämnas åt sitt öde.

Samtidigt vågar man inte utmana elproducenterna trots att det är där makten över elpriserna ligger.

Självklart måste man göra något när elmarknaden gått in i spekulationsekonomin och vanliga löntagare drabbas direkt.

Men det här är inte rätt sätt.

Det kommer inte ta oss framåt mot ett mer jämlikt samhälle.

Och det finns faktiskt ingen anledning att välja ojämlikhet när man kan välja jämlikhet.