Vi säljer endast el märkt med Bra Miljöval

Miljömärkt el ställer miljökrav att elen inte bara ska vara från förnybara källor utan att de även ska värna om klimat, miljö och djurliv.

Bra Miljöval – för klimatet och den biologiska mångfaldens skull

Förutom att Bra Miljöval ställer hårda miljökrav går också pengar för varje såld kilowattimme el märkt Bra Miljöval till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering.
Tuffa miljökrav

Elen ska inte bara komma från 100% förnybara källor utan även minska dålig miljöpåverkan och bidra till miljöprojekt och energieffektiviseringar.

  • Vindkraft ska placeras utanför skyddade naturområden för att minska påverkan på djur och natur.
  • Vattenkraft ska ha ett basflöde med vatten för att undvika torrläggning och vattnet ska följa sitt naturliga flöde för att gynna växt- och djurlivet.
  • Biobränsle ska vara FSC-märkt och askan återföras till skogen för att bli näringsämne i kretsloppet igen.
  • Solcellspaneler ska återvinnas när de monteras ner.
Därför är Bra Miljöval viktigt

Bra Miljöval jobbar för att påverkan på miljön från förnybar elproduktion ständigt ska minska. Förutom att Bra Miljöval ställer hårda miljökrav går också pengar för varje såld kilowattimme el märkt Bra Miljöval till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering.

Energibolag som väljer att erbjuda miljömärkt el måste leva upp till miljökraven i Naturskyddsföreningens kriterier som de kontrollerar varje år. Det innebär innebär att det är en oberoende part som kontrollerar, inte producenten eller leverantören. Det ska vara lätt för dig att välja rätt.

Miljömärkt el ställer miljökrav att elen inte bara ska vara från förnybara källor utan att de även ska värna om klimat, miljö och djurliv. De ska även öka energieffektiviseringen så vår energianvändning minskar.

Källa: Naturskyddsföreningen.