Avtal och priser

ETC El har bara ett avtal. En administrativ avgift på 49 kr per månad – där 19 kr går direkt till solcellsinvesteringar.

Sen tillkommer ett rörligt pris baserat på vårt inköpspris varje månad. Du kan välja att lägga 10 kr i solcellstillägg och på så sätt investera ytterligare i vår miljö. 

Rörligt pris på el per kWh

Det är vårt inköpspris, dvs balanskraft, elcertifikatsavgift och ursprungsgarantier plus 4 öre per kWh + skatter (se exempel nedan). Avgift för att vara ansluten till elnätet tillkommer och betalas till nätägaren oavsett vilken elleverantör man väljer. 

Rörligt pris

Priset varierar från månad till månad. Över tiden har det rörliga priset varit det mest lönsamma, men man måste vara beredd på tillfälliga toppar.

Fastställande av priset sker i efterhand utifrån vårt inköpspris för respektive elområde på den nordiska elbörsen Nordpool. 

Prisexempel månadskostnad med ETC El

1-2 rumslägenhet, 2 boende 

(ungefärlig årsförbrukning 2 000 kWh/år, 78,42 öre/kwh x 2000 /12= 130,70 kr + Fast avgift 49 kr, varav 19 kronor går direkt till solceller)

Totalt: 179 kronor per månad

3-4 rumslägenhet, 3 boende

(ungefärlig årsförbrukning 3 000 kWh/år, 78,42 öre/kwh x 3000 /12= 196 kr + Fast avgift 49 kr, varav 19 kronor går direkt till solceller)

Totalt: 245 kronor per månad

4-5 rumslägenhet, 5 boende

(ungefärlig årsförbrukning 4 000 kWh/år, 78,42 öre/kwh x 4 000 /12= 261,40 + Fast avgift 49 kr, varav 19 kronor går direkt till solceller)

Totalt: 310 kronor per månad

Villa/radhus

(ungefärlig årsförbrukning 5 000 kWh/år, 78,42 öre/kwh x 5 000 kWh/år/12= 327 kr + Fast avgift 49 kr, varav 19 kronor går direkt till solceller)

Totalt: 376 kronor per månad

Eluppvärmd villa

(ungefärlig årsförbrukning 20 000 kWh/år, 78,42 öre/kwh x 20 000 kWh/år/12= 1 307 kr + Fast avgift 49 kr, varav 19 kronor går direkt till solceller)

Totalt: 1 356 kronor per månad

Så här har vi räknat: Det genomsnittliga priset per kWh är 78,42 öre. kWh-priset är inklusive påslag, elcertifikat, energiskatt och moms, och därutöver tillkommer fasta avgiften på 49 kronor/månad.

Uträkningen baseras på ett snittpris på förra året på elområde 3, vilket är det vanligaste bland ETC El:s kunder. Elnätsavgifter ingår inte.

Observera att det är ett snittpris för året, kostnaden per månad kommer att variera beroende på årstid. 

Olika elområden i Sverige

Från och med den 1 november 2011 delar Svenska Kraftnät in den svenska elmarknaden i fyra olika elområden. Det betyder att det kommer att finnas olika elpriser i olika områden i Sverige och det är anläggningsadressen som avgör vilket pris som gäller för dig som kund. Vilket område din anläggning tillhör kan du se på fakturan från din nätägare eller kan du kontrollera det själv på Elområden.se. Praktiskt innebär det att vi kommer att ha olika priser beroende på område och beroende på vilket avtal du som kund väljer.

Avtalsvilkor

Här nedan kan du ladda ned ETC El:s avtalsvilkor för konsument, näringsidkare eller för dig som säljer din egenproducerade el.

 

Vill du ha oberoende rådgivning eller behöver du hjälp med tvistlösning vänder du dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå 08-522 789 50