Standardbild

Anton Borgström

Personuppgiftspolicy

Inom ETC är vi mycket angelägna om din säkerhet och att de personuppgifter som vi har om dig behandlas enligt regelverket i personuppgiftslagen (PUL). Nedan finner du de riktlinjer som vi använder för att skydda dina personuppgifter. Du bör läsa dem noga.